Uudised

12. juuli 2014

Konverentsikutse

Kuidas mõjub taimetoitlus luutihedusele, millist mõju avaldab kohvi tarbimine, kui hästi on täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsiendid teadlikud oma haigusest, millised vahendid on võimalikud patsientide uuringutel ja kuidas neid täpselt ning ohutult kasutada – just nendel rakendusuuringutel põhinevatel ja paljudel teistel teemadel räägitakse teaduskonverentsil “Terve kehas terve teadmine”, mis toimub 21. novembril Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Konverentsi ettekandeid kuulama ja töötubadest osa võtma on oodatud kõrgkoolide õppejõud ja teadustöötajad,

[…]
13. august 2014

Pöördumine seoses tervishoiuala üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimistega

Haigekassa nõukogu

13.08.2014

Pöördumine seoses tervishoiuala üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimistega.

Kollektiivleping on väga oluline tervishoiutöötajatele kindlustunde andmiseks ja nende Eestis töötamise motiveerimiseks, et tagada patsientidele kvaliteetne ja kättesaadav arstiabi. Töötasu, koormust ja koolitustingimusi reguleeriva kokkuleppe sõlmimise eelduseks on vajalikud muudatused riigi ja haigekassa eelarves.

Läbirääkimised algasid 28. mail tervishoiutöötajate liitude ettepanekuid sisaldava lepinguprojekti alusel.

[…]
25. august 2014

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimistel kokkuleppele ei jõutud

PRESSITEADE

Haigekassa finantsprognoosi järsu halvenemise tõttu tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimistel kokkuleppele ei jõutud. Haigekassa nõukogus vähendati ravikindlustusmaksu planeeritavat laekumist ja otsustati kahel järgmisel aastal haigekassa jaotamata kasumit arstiabiks mitte kasutada. Kõige suurem kokkuhoid tabab eriarstiabi. Esialgset eelarvet kärbiti 24 miljoni euro võrra ja piltlikult öeldes jääb patsientidel saamata eriarstiabi mahus, mis võrdub näiteks Pärnu või Ida-Viru keskhaigla terve aasta tööga.

„Eesti on tervishoiukuludelt SKP-st Euroopas eelviimane ja praeguste poliitiliste otsustega läheb ilmselt ka Rumeenia meist mööda,“ ütles arstide liidu president Andres Kork.

[…]
25. august 2014

Üleriigilised kollektiivläbirääkimised

Lugupeetud kolleegid!

Eesti Arstide Liit tegi 19.05.14 koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Õdede Liiduga tööandjatele ja riigi esindajatele ettepaneku alustada uusi läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2015-2016. 28.05.14 toimus esimene läbirääkimiste voor.

KL tingimused arutati läbi ETK juhatuses. Soovime tõsta töötasu alammäära ja kehtestada ühtsed lisatasud ületundide, öötöö ja nädalavahetuse töö eest, lisapuhkuse, töökoormuse standardid ja täienduskoolituse tingimused.

[…]
16. september 2014

ILO missioon Eestis

15.-16. september 2014, Tallinn

Eile ja täna on Eestis EAKLi kutsel visiidil rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO eksperdid, kes on kutsutud jälgima Eestis kollektiivsete töösuhete eelnõu menetslusprotsesse. Tallinnas on ILO ühinemisvabaduse büroo juhataja Karen Curtis ja Helsingi Ülikooli eraõiguse professor Niklas Bruun. Lisaks kohtumisele keskliidus on ekspertidel kokkusaamised ka sotsiaal- ja justiitsministeeriumi esindajatega. Homme on nad Tööandjate Keskliidus ja Riigikogus.

[…]
16. september 2014

Kollektiivlepingu läbirääkimised 15.09.2014

Esmaspäeval 15.09.2014 tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimistel kokkuleppele ei jõutud. Tööandjad lähtuvad oma ettepanekutes haigekassa eelarve projektist. Kõik töötajate tehtud ettepanekud ületundide, öösiti ja puhkepäevadel tehtava töö tasustamise parandamiseks lükati rahapuuduse tõttu tagasi. Kahe aasta eest sõlmitud koormuste vähendamise kokkulepe pole seni realiseerunud ja pakutud töötasu, kus näiteks õdede palk oleks pärast „suurt tõusu“ 74% Eesti keskmisest palgast, on selgelt ebapiisav, et tagada raviasutustes vajalik personal.

[…]
16. september 2014

“Kuldaväärt abi” seminar Tallinnas

09.09.2014 toimus foorum “Kuldaväärt abi” Tallinnas PERHis

Foorumil osalesid üle vabariigi tervishoiutöötajad.

Foorumi avas EÕL president Ester Öpik ning lühikeste sõnavõttudega esinesid kutsutud külalised:

 • Helmen Kütt – Sotsiaalkaitseminister
 • Urmas Kruuse – Tervise-tööminister
 • Heljo Pikhof – Riigikogu sotsiaalkomisjoni esinaine
 • Tanel Ross – Haigekassa juhatuse esimees
 • Tõnis Allik –
[…]
17. september 2014

Riilikule lepitajale esitati avaldus töötüli lahendamiseks

Riiklik Lepitaja
Gonsiori 20
15027 Tallinn

 

Avaldus töötüli lahendamiseks

 

Tervishoiuala töötajate ja tööandjate liidud pöörduvad riikliku lepitaja poole üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimisel tekkinud kollektiivse töötüli lahendamiseks.

Töötüli pooled on töötajaid esindavad ametiühingud: Eesti Arstide Liit (EAL), Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (ETK), Eesti Õdede Liit (EÕL) ja tööandjaid esindavad liidud: Eesti Haiglate Liit (EHL),

[…]
30. september 2014

Ametiühingud esitasid taotlused erakondadele

Head liikmed!

Kohtume neil nädalatel kõigi parlamendierakondade ja ka mõnede parlamendiväliste erakondadega ja tutvustame neile omi ettepanekuid, mis võiksid sattuda valimisprogrammidesse ja hiljem ka uude koalitsioonileppesse. Kohtutud on eelmisl nädalal Keskerakonnaga, täna kohtume sotsiaaldemokraatide juhtkonnaga, ees seisavad Reformierakond (mõned mõjukad kontaktid on juba ka olnud) ja IRL.

Ettepanekud kattuvad nendega, mille EAKL volikogu seadis meile eesmärkideks tänavu märtsis.

[…]
1. oktoober 2014

2015. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus

Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast reedeni lühendatakse 2015. aastal alljärgnevaid tööpäevi 3 tunni võrra:

VEEBRUARIS:
 • 23. veebruar 2015 (esmaspäev) – Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev
JUUNIS:
 • 22. juuni 2015 (esmaspäev) –
[…]
28. oktoober 2014

Koolitus “Mainekujundus meditsiinis”

16.10. 2014 Kuldaväärt abi raamides toimus Tallinna usaldusisikutele koolitus „Mainekujundus meditsiinis“

Koolituse eesmärk: saada teadmisi isiku ja organisatsiooni maine kujunemisest; kuidas üksikisik ise või organisatsioonina tervikuna oma kuvandit kujundab.

Koolitaja: Aune Past

[…]
30. oktoober 2014

Eesti Perinatoloogia Seltsi aastakonverents Pärnus

24. oktoobril toimus Pärnus Eesti Perinatoloogia Seltsi aastakonverents, kus tutvustasime oma organisatsiooni.

Rõõm oli kohtuda ka meie organisatsiooni liikmetega ning tõdeda, et ETK vastu oli huvi ka teistel konverentsi külastajatel.

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

[…]
11. november 2014

Riikliku lepitaja ettepanek

Riikliku lepitaja ettepanek 3-7/3 16.10.2014

Eesti Haiglate Liit
Eesti Arstide Liit
Eesti Kiirabi Liit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Kollektiivleping

Käesolev kollektiivleping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud vabatahtliku kokkuleppe ja vastastikuse usalduse alusel Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Kiirabi Liidu kui tööandjate ning Eesti Arstide Liidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kui töötajate esindajate (edaspidi nimetatud Pooled) vahel,

[…]
20. november 2014

Uued usaldusisikud

Teatame, et 18.11.2014.a. toimus Ida-Viru keskhaiglas (IVKH) üldkoosolek, kus valiti 18.11.2014 -18.11.2018. a. perioodiks peausaldusisikuks Galina Vorobjova ja usaldusisikuteks Olga Prants ja Eveli Petrovits.

Kontaktid on lisatud ka üldnimekirja!

[…]
10. jaanuar 2015

Uus kollektiivleping on allkirjastatud!

19.12.2014 allkirjastasid kõik osapooled kuni 31.12.2016 kehtiva kollektiivlepingu.

Eesti Haiglate Liit
Eesti Arstide Liit
Eesti Kiirabi Liit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Kollektiivleping

Käesolev kollektiivleping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud vabatahtliku kokkuleppe ja vastastikuse usalduse alusel Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Kiirabi Liidu kui tööandjate ning Eesti Arstide Liidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kui töötajate esindajate (edaspidi nimetatud Pooled) vahel,

[…]
24. jaanuar 2015

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Maarjamõisa Haigla Ametiühing ühinesid

AMETLIKUD TEADAANDED

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit teatab, et 23.01.2015. a kanti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse mittetulundusühingu Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, registrikood 80017836, aadress Pärnu mnt 41a, Tallinn, (ÜHENDAV ÜHING) ja mittetulundusühingu Maarjamõisa Haigla Ametiühing, registrikood 80093808, aadress Puusepa 8, Tartu linn, (ÜHENDATAV ÜHING) ühinemine. Ühinenud ühingute võlausaldajatel on võimalus esitada nõuded tagatise saamiseks kuue (6) kuu jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest ÜHENDAVALE ÜHINGULE (Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit).

[…]
23. märts 2015

Suvekool 2015

Hea kutseliitlane!

ETK suvekool toimub 11.-12. juulil 2015.a. Alajõel , Peipsi ääres, hotellis „Suvi“.

Omaosalustasu liikmele 26 eurot, mis peab laekuma organisatsiooni arveldus arvele hiljemalt 10.06.2015.a.

Osavõtjate nimekirjad esitada 10.06.2015.

Tulenevalt kehtivast turismi seadusest peab nimekiri sisaldama järgmised osavõtja andmed: nimi, isikukood, ID kaardi või passi number, elukoht.

Täpsemat infot küsi oma usaldusisikult!

[…]
11. juuni 2015

10. juunil tähistati Nelijärvel EAKL-i usaldusisikupäeva

10. juunil tähistati Nelijärvel EAKL-i usaldusisikupäeva. Avasõnad ütles ja jagas tunnustust usaldusisikutele EAKL-i esimees Peep Peterson.

Külalisena esines EAKL-i esimene juht Siim Kallas. Kutseliidu liikmetest pälvisid tunnustuse:

 • Kärolin Kauge Ida-Tallinna Keskhaiglast
 • Evelin Petrovits Ida-Viru Keskhaiglast
 • Helle Pärnamaa Tartu Ülikooli Kliinikumist

Soovime kõigile usaldusisikutele jõudu, jaksu ja kirge oma töödes ning tegemistes!

[…]
14. juuli 2015

Suvekool 2015 “SUVI”

Kallid kutseliitlased,

11.-12.07.2015 toimus meie 12-nes suvekool Peipsi järve kaldal puhkekeskuses “SUVI”

Mälestused ja vahvad elamused kestavad kindlasti juulini 2016 ning andke ka usaldusisikutele teada endapoolset tagasisidet.

Meenutagu see värvikas ühiselt päevajuhiga kokku pandud pöördumine suvekooli avamiselt Teile, et üheskoos on meil lõbus, hea ja turvaline:

Lugupeetud ilusad suvepäevalised, targad sõbrad ja osavad tuttavad!

[…]
1. oktoober 2015

Tule metsa

Tule metsa!
 • Matk toimub 10.10.2015
 • Väljasõit kell 09.30 Vene kultuurikeskuse kõrvalt
 • Tagasi Tallinnas (orienteeruvalt) kella 16.30 paiku.
 • Matka algus Metsanurme külakeskusest kell 11.00 koos matkajuhiga. Läbime 8,5 km, ca 3 tundi.
Marsruut:
 • Metsanurme – Üksnurme mõis, metsarada Keila jõe käänulistel kallastel
 • Puhkekoht (karaski ja teepaus) Aasu heinamaa ja kõrtsi asukoht;
[…]
10. oktoober 2015

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tähistab oma 75. sünnipäeva

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tähistab oma 75. aastapäeva 16.10.2015 mille raames toimuvad õppehoones pidulikud avamised ning kõrgkooli ajalooraamatu presentatsioon. Alates kella 10.00 toimuvad õppetoolide ümarlauad, samaaegselt on võimalik tutvuda kõrgkooli õppe- ja töökeskkonnaga.

Alates 13.00 ootame kõiki kõrgkooli töötajaid, õppureid ja vilistlasi simulatsioonikeskuse, farmaatsia õppekeskkonnad, ergonoomiliste vahenditega klassi ning raamatukogu kunstiteoste avamisele ja ajalooraamatu presentatsioonile. Järgneb pidulik koosviibimine kõrgkooli aulas.

[…]
18. oktoober 2015

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit korraldab teabepäeva hooldusest ja hooldamisest

„Hoolduse erinevad vaatenurgad“

Elukaare perioodid on kõigil inimestel ühesugused, igal perioodil on oma eripära ja põhiprobleemid.

Lisaks on igal perioodil arenguülesanded ja iga inimene läbib neid just temale omasel individuaalsel viisil, vanusepiirid võivad väga erineda.

Elukaare alguses oleme hooldatavad, hiljem ise hooldajad oma lastele ja sageli ka teistele lähedastele. Elukaare lõpus oleme sageli taaskord hooldatavad.

Kuidas tulla nendes erinevates rollides toime,

[…]
5. november 2015

Uus alampalga lepe

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid kolmapäeval, 28. oktoobril töötasu alammäärade kokkuleppe aastateks 2016 ja 2017.

Töötasu alammäära tõus toob kaasa mitmete toetuste ja hüvitiste kasvu 19.10.2015

Kokkuleppega kehtestati tuleva aasta tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot ning alates 2017. aastast vastavalt 2,78 eurot tunnis ja 470 eurot kuus.

[…]
26. november 2015

Õppereis Sankt-Peterburi Mariinskaja haiglasse

6.11 kuni 7.11 2015. a. toimus õppereis Sankt-Peterburi Mariinskaja haiglasse.

Õppereisil osalejad olid:
 • IVKH õendusejuhid
 • SA Narva Haigla vanemõed
 • SA Narva Haigla ülemõde
 • SA Narva Haigla MTÜ Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu juhatuse liikmed.

Õppereisi toetas MTÜ Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit.

Eesmärk:

Rahvusvahelised töösuhted ja koostöö arendamine, tutvustamine haiglaga üldiselt ning taastusravi -ja sisehaiguste osakondadega.

[…]
8. detsember 2015

Soome Hooldajate Liit SUPER Eestis külas

1.detsembril 2015.a külastas meid Soome Hooldajate Liit SUPER (ametiühing) edaspidisekoostöö eesmärgil. Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidust võtsid külalisi vastu Iivi Luik ja Kärolin Kauge. Jagasime tervishoiu valdkonda puudutavaid kogemusi ja arutlesime kitsaskohtade üle.

Kärolin tutvustas Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikut, kus näitas Soome kolleegidele uut ja innovatiivset Amputatsioonijärgse Taastusravi Keskust.

[…]
20. detsember 2015

Maksumäärad 2016. aastal

2016. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus
 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
[…]
20. detsember 2015

Mida teha, kui tööandja pakub tööaja vähendamist?

Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Galina Kreintzberg selgitab, kuidas toimida siis, kui tööandja pakub tööaja vähendamist. Lugeja küsib:

Töötan täistööajaga, aga tööandja pakub mulle nn poolt kohta. Kas ma pean pakkumise vastu võtma või millised on minu võimalused?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Galina Kreintzberg:

Kui tööandja pakub Teile tööaja vähendamist ehk osalise tööajaga töötamist, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et töölepingu tingimuste muutmised toimuvad vaid poolte kokkuleppel (töölepingu seadus,

[…]
20. detsember 2015

ETK: personaliressursi raiskamist ei toimu haiglates juba ammu

PRESSITEADE

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on mures valitsuse plaanitavate koondamiste pärast, mis näeb ette regionaalhaiglate tugipersonali vähendamise umbes 10 protsendi võrra.

Tervishoiutöötajate kutseliidu presidendi Iivi Luige sõnul ei toimu haiglates personaliressursi raiskamist juba ammu ning kõik haiglates töötavad inimesed on väga vajalikud.

„Tugipersonal on ainus võimalus väheselgi määral leevendada tänast tervishoiutöötajate põuda. Lisaks peame arvestama asjaoluga, et meie elanikkond vananeb ja nõudlus tervishoiuteenuste järele aina kasvab,“ nentis ETK president Iivi Luik.

[…]
21. detsember 2015

2016. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus

 • Töönädalate arv aastas: 51,00
 • Tööpäevade keskmine arv kuus: 21,25
 • Töötundide keskmine arv nädalas: 39,82
 • Töötundide keskmine arv kuus: 169,25

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast reedeni,

[…]
6. jaanuar 2016

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit tagab liikmetele juriidilise kaitse

KOKKUVÕTE KOHTULAHENDIST
 • Viljandi haigla radioloogiaõde esitas avalduse Sotsiaalkindlustusametile (SKA) 21.01 2015.aastal soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks.
  Tööandja poolt olid vajalikud dokumendid korrektselt täidetud.
 • 23.02.2015.a jättis SKA oma otsusega avalduse rahuldamata.
  Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu lepinguline vandeadvokaat esitas SKAle vaide selle otsuse kohta, nõudes SKA 23.02.2015.a otsuse tühistamist ja avalduse rahuldamist.
 • 27.05.2015.a jättis SKA vaide rahuldamata. Meie esindaja ei nõustunud nende põhjendustega mis oli otsuses.
[…]
20. jaanuar 2016

Meditsiinitöötajad alustavad 22.01.2016 läbirääkimisi tööandjate organisatsioonidega

Algavate läbirääkimiste võtmeküsimus on koormusstandardid, sest praegu on töötajate nappuse tõttu patsientide arv ühe õe või arsti kohta nii suur, et olukorraga ei ole rahul patsiendid ega tervishoiutöötajad.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit alustavad täna tööandjate organisatsioonidega läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017–2018. Tööandjaid esindavad haiglate liit, kiirabi liit ja perearstide selts ning tervishoiu korralduse ja rahastamise eest vastutajatena osalevad sotsiaalministeerium ja haigekassa.

[…]
22. jaanuar 2016

Ühine ettepanek uue kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks esitati veel 2015. aastal

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit tegid 30.detsembril 2015 tööandjatele, tervise-ja tööministrile ja haigekassale ettepaneku alustada läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017-2018.

Hr Jevgeni Ossinovski
Tervise -ja tööminister

Hr Tanel Ross
Eesti Haigekassa

Dr Urmas Sule
Eesti Haiglate Liit

Dr Diana Ingerainen
Eesti Perearstide Selts

Dr Ago Kõrgvee
Eesti Kiirabi Liit

 

[…]
15. märts 2016

Abistaja enesehoidmine

Sihtgrupp: Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Osalejate arv: vastavalt ruumi suurusele (50 -100 inimest).
Maht: 6 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: 8. aprill 2016.
Toimumiskoht: Tartu Dorpati konverentsikeskus (Soola 6), Struve I saalis
Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Koolitusprogramm

Koolituse eesmärk on teadvustada, miks abistavate elukutsete esindajad (tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad, nõustajad) kogevad stressi ja läbipõlemist ning anda soovitusi nende kogemustega toimetulekuks ja eneseregulatsiooniks.

[…]
24. märts 2016

ETK kevadine volikogu

18. ja 19. märtsil toimus Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kevadine volikogu Narva-Jõesuu sanatooriumi konverentsisaali.

18. märtsil toimus volikogu liikmetel koolitus „ Motivatsioon ja motivaatorid“, koolitaja Nele Randver TÜ Narva Kolledž ning 19.märtsil volikogu.

Päevakord:

1. Ülevaade tegevusest
2. Muudatused volikogu koosseisus
3. Uue juhatuse liikme kinnitamine
4. 2015.a eelarve täitmine
5. 2016.a eelarve
6.

[…]
30. märts 2016

Tervishoiutöötajate pressiteade 24.03.2016

PRESSITEADE

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tööandjatega kokkuleppele jõudmata ja töötajate liidud pöörduvad töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole.

Tervishoiutöötajad tunnustavad tööandjaid, kuna jõuti ühisele seisukohale liikuda tervishoius arstide, õdede ja hooldajate optimaalsete palgasuhete suunas ning arvestada töötasu süsteemi loomisel ka teiste riikide praktikat. Samad põhimõtted peaksid kehtima ka haiglajuhtide palkade määramisel. Näiteks Soomes on haiglajuhtide palgad eriarsti palgast keskmiselt 1,3 korda kõrgemad,

[…]
1. aprill 2016

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvad tasuta koolitused

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool teavitab, et 2016 I poolaastal toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu 67, Tallinn) tasuta koolitused, mille sihtrühmadeks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Teemad:
 • Suhtlemine (vene keeles) 40 tundi Õppejõud Lilia Kerro
 • Suhtlemine (eesti keeles) 40 tundi Õppejõud Marika Merits
 • Ergonoomika (vene keeles) 16 tundi Õppejõud Marina Kopti
 • Ergonoomika (eesti keeles) 16tundi Õppejõud Marina Kopti
 • Motiveeriv intervjueerimine 28 tundi Õppejõud Tiina Tõemets ja Anu Stamberg
 • Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega 24 tundi Õppejõud Marianne Annion
 • Õendusoskuste kaasajastamine 40 tundi Õppejõud Marika Asberg,
[…]
1. juuni 2016

Tervise- ja tööminister: õdede ja hooldajate palgad peaksid tõusma ennaktempos

Arstidele väljapakutud palgatõusu kõrval vajavad suuremat järeleaitamist ka õdede ja hooldajate palgad, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täna riikliku lepitaja juures toimunud kohtumisel tervishoiutöötajate ja nende tööandjate esindajatega.

Ministri sõnul on riigi jaoks esikohal patsiendi huvid, mis tähendab arstiabi kättesaadavust ja lühemaid ravijärjekordi. „Ravikindlustusraha jagamine tähendab valikuid. Arstide liidu ettepaneku kohane palgatõus saab järgmistel aasatel tulla vaid ravijärjekordade pikenemise hinnaga ning see ei ole minu hinnangul aktsepteeritav,“ lausus Ossinovski.

[…]
5. juuni 2016

Head kutseliidu liikmed!

Suur tänu teile eilse “pehme” aktsiooni õnnestumise eest! Te olite vahvad, ‪#padjagatööle fotod vallutasid kogu meedia ning meie aktsioon on jõudnud ka välismeediasse!

On hea tunne teada, et oleme nii ühtsed ja üheskoos suudame tempokalt astuda helgema tuleviku suunas!

Sügav kummardus rahumeelse aktsiooni algatajatele ja organiseerijatele dr Kuido Nõmm’le ja dr Jaan Sütt’le!

[…]
13. juuni 2016

Õppereis Valgevene pealinna

Maikuus 2016. aastal käisid Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) Ida-Tallinna keskhaigla osakond ja ETK juhatus õppereisil Minskis. Külastati Minski linna II kliinilist haiglat, kohtuti sealse juhtkonna ja Minski Tervishoiutöötajate Ametiühingu komitee esindusega.

Suur tänu kõigile osalejatele ja kohtumiseni järgmise aasta õppereisil.

Kärolin Kauge
peausaldusisik

[…]
14. juuni 2016

TALO toetusavaldus

TOETUSAVALDUS

Hindame kõrgelt ja toetame Eesti tervishoiutöötajate aktsioone kollektiivlepinguliste töösuhete arendamiseks, töökeskkonna õiguslike aluste järgimiseks, töökoormuse normaliseerimiseks ning valdkonnas kõigi töötajate õiglase, motiveeriva ja konkurentsivõimelise töötasu eest seismiseks.

Väärtustame tervist ja tervise eest hoolekandjaid. Neid, kelle kätesse usaldame oma elu siis kui oma jõud enam ei aita.

Nii väärtustame kogu ühiskonda.

Avaldame lootust, et kõik osapooled,

[…]
16. august 2016

Lapsed kõrsikuvabrikus

10.08.2016 käisid Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu Ida-Tallinna keskhaigla osakonnast vanemad koos lastega õppereisil Pärnu-Jaagupis kõrsikuvabrikus. Tutvuti tööde ja tegemistega ning sõtkuti tainast ja maitsti kõrsikuid, nii šokolaadiga kui ka ilma.

Lapsed jäid väga rahule:)

Suur tänu usaldusisikutele!

[…]
6. september 2016

Tervishoiutöötajate avalik pöördumine

Austatud härra peaminister!

Patsientidele vajaliku arstiabi tagamiseks ei tohi tervishoiu rahastamise parandamise otsustamist enam edasi lükata.

Eesti tervishoiusüsteem paistab Euroopas silma kõrge efektiivsuse ja madala rahastamisega. Paari viimase aastaga on eelkõige statsionaarse eriarstiabi rahastamist tunduvalt kärbitud. Haigekassa 2016.aasta eelarves planeeritud haiglapatsientide arv on ligi 8% väiksem kui 2014. aastal raviti. Rahaliste piirangute tõttu jäeti tänavuses eelarves patsientide tegelikust ravivajadusest katmata 74 miljonit eurot,

[…]
7. september 2016

Eesti Põllumeeste Keskliidu pressiteade

Eesti rahva ja riigi tulevik on kõigi piirkondade ja eluvaldkondade tasakaalustatud arengus.

Möödunud nädalal kogunes teist korda kodanikuühiskonna erinevaid organisatsioone koondav ümarlaud, mille eesmärgiks on teha valdkondade ülest koostööd, et elu Eesti erinevates piirkondades säiliks ja areneks.

„Senised kaks kohtumist on näidanud, et nii maapiirkondade ettevõtluses, hariduses kui tervishoius on probleemid põhimõtteliselt sarnased. Piltlikult väljendudes arendatakse kõiki valdkondi Exceli tabeli järgi,

[…]
12. september 2016

Arstide Liit ja tervishoiutöötajate kutseliit jagavad põllumeeste muret

Arstide Liit ja tervishoiutöötajate kutseliit jagavad põllumeeste muret kodumaise toidutootmise säilimise pärast ning toetavad nende tegevust maaelu probleemidele tähelepanu juhtimisel.

„Värske ja tervislik Eesti toit on üks rahva hea tervise aluseid,“ ütles tervishoiutöötajate kutseliidu president Iivi Luik. Ta selgitas, et põllumajandust, tervishoidu ja haridust seovad sarnased probleemid – liigne tsentraliseerimine ja Exceli tabeli eelistamine inimestele. „Meie koostööl on ühine eemärk,

[…]
15. september 2016

20. septembril toimub tervishoiutöötajate hoiatusstreik

20.septembril toimub tervishoiutöötajate hoiatusstreik, millega nõutakse tervishoiu rahastamise suurendamist, et patsiendid saaksid vajalikku ravi.

Arstiabi ei ole juba praegu alati õigeaegselt kättesaadav. Sellele vaatamata planeerib valitsus riigieelarve strateegias neljaks järgmiseks aastaks tegelikust vajadusest selgelt väiksemaid tervishoiukulusid, mis tähendab ravijärjekordade hüppelist pikenemist. Kuigi rahastamissüsteemi jätkusuutmatus on olnud teada üle kümne aasta, ei ole tehtud ühtki poliitilist otsust selle muutmiseks.

[…]
19. september 2016

2016 hoiatusstreigi sõnumid

Tervishoiu rahastamist peab suurendama, et patsiendid saaksid vajalikku ravi.

Rahastamise suurendamise vajadus on tõendatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Praxise, Riigikontrolli ekspertide analüüsidega. Praeguse rahastamissüsteemiga jätkates jääb aina rohkem patsiente arstiabita.

 • patsiendid ei saa juba praegu õigeaegselt vajalikku ravi
  1. ravijärjekordades ootas 1.juuli seisuga haigekassa rahapuuduse tõttu üle 180 000 patsiendi,
  2. haigekassa tänavune eelarve on 74 miljonit euro võrra väiksem kui tegelik ravivajadus,
[…]