Uudised

11. jaanuar 2019

Koolitus “Meditsiiniõigus ja eetika”

Toimumisaeg: 05.03. – 30.04.2019 Eesmärk: Anda teadmisi meditsiiniõiguse ja meditsiinieetika alustest. Ainekursuse raames antakse põhjalik ülevaade meditsiiniõigusega seotud teistest õiguse valdkondadest ning eetilistest probleemidest. Kursusel osalenutele antakse võimalus mõista ja kriitiliselt hinnata meditsiinilisi probleemi eetilisest seisukohast. Sihtgrupp: – tervishoiuteenuse osutajad: eelkõige haiglates, perearstikeskustes ja polikliinikutes töötavad arstid, ämmaemandid ja õed ning kõik need tervishoiuteenuse osutajad,
kes on registreeritud Terviseametis ning kes vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ (RTL 2004, […]
2. jaanuar 2019

2019. Aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

UUED JA PAREMAD TEENUSED 1. JAANUARIST ALUSTAB TÖÖD ÖÖPÄEVARINGNE OHVRIABI KRIISITELEFON, MIDA TÄNAVU KATSETATI PÄRNUS. KRIISIABI TELEFONI NUMBER ON ALATES 1. JAANUARIST 116 006.

Eesmärk on anda abivajajale kohest emotsionaalset tuge ja julgustada võtma kontakti teiste abistavate süsteemidega – ohvriabi töötajaga, naiste tugikeskusega, kohaliku omavalitsusega, perearstiga.

PEREARSTI NÕUANDETELEFONILT 1220 HAKKAB SAAMA ISIKUSTATUD NÕU.

Kui praegu on telefoninõuanne anonüümne,

[…]