Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit tagab liikmetele juriidilise kaitse

KOKKUVÕTE KOHTULAHENDIST

 • Viljandi haigla radioloogiaõde esitas avalduse Sotsiaalkindlustusametile (SKA) 21.01 2015.aastal soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks.
  Tööandja poolt olid vajalikud dokumendid korrektselt täidetud.
 • 23.02.2015.a jättis SKA oma otsusega avalduse rahuldamata.
  Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu lepinguline vandeadvokaat esitas SKAle vaide selle otsuse kohta, nõudes SKA 23.02.2015.a otsuse tühistamist ja avalduse rahuldamist.
 • 27.05.2015.a jättis SKA vaide rahuldamata. Meie esindaja ei nõustunud nende põhjendustega mis oli otsuses.

Sellest lähtuvalt:

 • 29. juunil esitati kaebus Tallinna Halduskohtusse. Nõudeks oli SKA 23.02.2015.a otsuse ja 27.05.2015.a vaideotsuse tühistamine ja kohustada SAKl määrama soodustingimustel vanaduspension antud isikule.
  Tallinna Halduskohus otsustas lahendada vaidluse kirjalikus menetluses.
 • 28.10.2015.a tuli meie jaoks positiivne vastus, mis jõustus 28.11.2015.a.
  SKA ei vaidlustanud Tallinna Halduskohtu otsust.

 

Jõudu ja tahtmist Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu liikmetele otsida abi ja olla valmis oma õiguste eest seisma!

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
president