Riilikule lepitajale esitati avaldus töötüli lahendamiseks

Riiklik Lepitaja
Gonsiori 20
15027 Tallinn

 

Avaldus töötüli lahendamiseks

 

Tervishoiuala töötajate ja tööandjate liidud pöörduvad riikliku lepitaja poole üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimisel tekkinud kollektiivse töötüli lahendamiseks.

Töötüli pooled on töötajaid esindavad ametiühingud: Eesti Arstide Liit (EAL), Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (ETK), Eesti Õdede Liit (EÕL) ja tööandjaid esindavad liidud: Eesti Haiglate Liit (EHL), Eesti Kiirabi Liit (EKL) ja Eesti Perearstide Selts (EPS).

Pooled alustasid kollektiivlepingu läbirääkimisi töötajate liitude ettepanekul ja nende esitatud kollektiivlepingu projekti alusel 28.05.14, kokku peeti 4 vooru, kus osalesid ka tervise- ja tööminister
Urmas Kruuse, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajad.

15.09.14 lõppesid läbirääkimised kokkuleppele jõudmata, kuna tööandjate ettepanekud kollektiivlepingu tingimuste kohta ei ole töötajatele vastuvõetavad. Haigekassa finantsprognoosist aastateks 2015–2018 ja 2015.a eelarve projektist lähtuvalt ei ole tööandjate väitel võimalik teha paremat pakkumist, kuna tervishoiuteenuse osutajate rahastamine sõltub valitsuse ja haigekassa
nõukogu tervishoiupoliitilistest otsustest. Pooled otsustasid pöörduda riikliku lepitaja poole.

Palume töötüli lahendamist vastavalt kollektiivse töötüli lahendamise seadusele ja kollektiivse töötüli lepitaja põhimäärusele.

 

Avaldus on allkirjastatud digitaalselt.

 

Andres Kork (Eesti Arstide Liit)
Iivi Luik (Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit)
Ester Öpik (Eesti Õdede Liit)
Urmas Sule (Eesti Haiglate Liit)
Ago Kõrgvee (Eesti Kiirabi Liit)
Diana Ingerainen (Eesti Perearstide Selts)