Tervise- ja tööminister: õdede ja hooldajate palgad peaksid tõusma ennaktempos

Arstidele väljapakutud palgatõusu kõrval vajavad suuremat järeleaitamist ka õdede ja hooldajate palgad, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täna riikliku lepitaja juures toimunud kohtumisel tervishoiutöötajate ja nende tööandjate esindajatega.

Ministri sõnul on riigi jaoks esikohal patsiendi huvid, mis tähendab arstiabi kättesaadavust ja lühemaid ravijärjekordi. „Ravikindlustusraha jagamine tähendab valikuid. Arstide liidu ettepaneku kohane palgatõus saab järgmistel aasatel tulla vaid ravijärjekordade pikenemise hinnaga ning see ei ole minu hinnangul aktsepteeritav,“ lausus Ossinovski. Ta möönis, et tervishoid vajab lisaraha ning vastavad ettepanekud on Vabariigi Valitsusele esitamisel. Samas on selge, et otsused ei sünni üleöö.

„Praegu tuleb kollektiivlepingule leida lahendus olemasolevatest vahenditest. Ma kutsun üles osapooli patsiendi huvisid esikohale seades kompromissi otsima – selles on meil ühine vastutus.“

Tööandjad on teinud ettepaneku, et arstide keskmine töötasu peaks tõusma riigi keskmise palga tõusuga vähemalt samas tempos. See tähendaks, et uuest aastast tõuseks arstide keskmine töötasu 5,4% ja 2018. aastal 6%. Küll aga rõhutas minister, et ennaktempos vajavad järeleaitamist õdede ja hooldajate palgad. „Uuringud on näidanud, et eeskätt õdesid on Eesti tervishoidu juurde vaja, ning üks selle eeldusi on ka õetöö tänasest väärilisem tasustamine. Samuti vajab oluliselt rohkem väärtustamist hooldajate töö patsiendi heaolu eest hoolitsemisel.“

Hetkel kehtiva kollektiivlepingu selge prioriteet on olnud tervishoiutöötajate palga alammäära tõus üle 10 protsendi aastas ehk kahe aastaga neljandiku võrra. Tegu on olnud ühe suurema palgatõusuga Eestis üldse. „Uueks aastaks on tervishoiutöötajatele pakutud kõrgemat palgatõusu kui Eesti keskmine, mis asjaolusid arvestades on väärikas pakkumine ega kahjusta realiseerumisel raviteenuse kättesaadavust,“ meenutas minister.

Tervishoiutöötajate kollektiivleping käsitleb nii tervishoiutöötajate palkasid kui ka töötingimusi. Töötingimusi ja -aega kommenteerides rõhutas minister, et töölepinguseaduse kavandatavate muudatustega tervishoiutöötajate valveaja regulatsiooni muutma ei hakata. „Kui seda on ka varem kaalutud, siis selle ettepaneku me võtame laualt maha,“ lubas Ossinovski.

Tervishoiutöötajate kollektiivleping sõlmitakse korraga kaheks aastaks. Läbirääkimised 2017.–2018. aasta kollektiivleppeks algasid tänavu jaanuaris, märtsis lükkasid tervishoiutöötajad tööandjate ettepanekud tagasi ning otsustati pöörduda riikliku lepitaja poole.

Tervishoiutöötajaid esindavad läbirääkimistel arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit. Tööandjaid esindavad haiglate liit, kiirabi liit ja perearstide selts. Haigekassa ja sotsiaalministeerium osalevad läbirääkimistel tervishoiu korralduse ja rahastamise eest vastutajatena.

Karin Volmer
Kommunikatsioonijuht
Sotsiaalministeerium
626 9102 / 5696 4876
press@sm.ee / karin.volmer@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium