ETK: personaliressursi raiskamist ei toimu haiglates juba ammu

PRESSITEADE

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on mures valitsuse plaanitavate koondamiste pärast, mis näeb ette regionaalhaiglate tugipersonali vähendamise umbes 10 protsendi võrra.

Tervishoiutöötajate kutseliidu presidendi Iivi Luige sõnul ei toimu haiglates personaliressursi raiskamist juba ammu ning kõik haiglates töötavad inimesed on väga vajalikud.

„Tugipersonal on ainus võimalus väheselgi määral leevendada tänast tervishoiutöötajate põuda. Lisaks peame arvestama asjaoluga, et meie elanikkond vananeb ja nõudlus tervishoiuteenuste järele aina kasvab,“ nentis ETK president Iivi Luik.

Meie riigi välispoliitilised otsused toovad peagi Eestisse inimesi ka mujalt riikidest, kes samuti vajavad tervishoiusektori pakutavaid teenuseid. „Äärmiselt lühinägelik on koondada töötajaid kui antud valdkonna teenuste järele nõudlus hoopis kasvab,“ lisas Iivi Luik.

Valitsuse kavandatud riigireformi käigus on ettenähtud koondada ligi 750 avaliku teenistuse töötajat. Kõige suurema kärpe peab läbi viima sotsiaalministeerium, kes koondab enda haldusalast 235 inimest.

Sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid pakkuvate inimeste arv tervise- ja tööministri sõnul ei vähene, küll aga tuleb regionaalhaiglates üle vaadata tugipersonali hulk ja koondada üle 160 töötaja, mis on rohkem kui 10%.

Kontakt:

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president
5119067

——————————————————-

Профсоюзы медицинских работников: персонал больниц уже давно используется с максимальной эффективностью

Эстонский союз работников здравоохранения обеспокоен планируемыми правительством сокращениями, которые предусматривает уменьшение вспомогательного персонала региональных больниц примерно на 10%, пишет rus.err.ee.

По словам президента Эстонского союза работников здравоохранения (Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit — ETK) Ийви Луйка, больницы давно используют весь персонал с максимальной эффективностью, и все работники больниц им очень нужны.

Вспомогательный персонал дает единственную возможность хоть как-то смягчить сегодняшнюю нехватку медицинских работников. Кроме того, необходимо учитывать старение населения Эстонии, ведущее к росту спроса на услуги здравоохранения, отметил президент ETK.

Из-за внешнеполитических решений правительства в Эстонии вскоре появятся люди из других государств, которым также потребуются медицинские услуги. Ийви Луйк считает исключительно близоруким сокращать работников в секторе, спрос на услуги которого будет только расти.