Meditsiinitöötajad alustavad 22.01.2016 läbirääkimisi tööandjate organisatsioonidega

Algavate läbirääkimiste võtmeküsimus on koormusstandardid, sest praegu on töötajate nappuse tõttu patsientide arv ühe õe või arsti kohta nii suur, et olukorraga ei ole rahul patsiendid ega tervishoiutöötajad.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit alustavad täna tööandjate organisatsioonidega läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017–2018. Tööandjaid esindavad haiglate liit, kiirabi liit ja perearstide selts ning tervishoiu korralduse ja rahastamise eest vastutajatena osalevad sotsiaalministeerium ja haigekassa.

«Mitme aasta uuringutulemustele toetudes oleme seisukohal, et patsiendikeskse õendusabi osutamiseks ei tohiks aktiivravis olla õel üle kaheksa ja hooldajal üle 12 patsiendi ööpäevas,» ütles õdede liidu president Tiina Teder.

Personalistandardite väljatöötamise vajalikkuses lepiti kokku juba 2012. aastal, kuid see lepe on tervishoiutöötajate sõnul täitmata eelkõige seetõttu, et haiglate liit ei ole neist tegelikult huvitatud. Muret tekitab ka see, et töö- ja terviseminister plaanib hoopis tervishoiusüsteemi töö intensiivsust veelgi suurendada ja haiglatöötajaid koondada.

«Haiglates kasutatakse standardite puudumist ära ja leiutatakse ebaseaduslikke ning ebamõistlikult suuri koormusnorme,» ütles arstideliidu president Lembi Aug. Ta lisas, et näiteks Narva haiglas vähendatakse arstidel palka, kui neil on osakonnas normist vähem haigeid, ja kuuldavasti kavatsetakse nii teha ka Läänemaa haiglas.

Läbirääkimiste esimene voor toimub 22. jaanuaril kell 14 Lääne-Tallinna Keskhaiglas.

Allikas: http://tervis.postimees.ee/3478211/meditsiinitootajad-alustavad-tana-labiraakimisi-tooandjate-organisatsioonidega