ETK kevadine volikogu

18. ja 19. märtsil toimus Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kevadine volikogu Narva-Jõesuu sanatooriumi konverentsisaali.

18. märtsil toimus volikogu liikmetel koolitus „ Motivatsioon ja motivaatorid“, koolitaja Nele Randver TÜ Narva Kolledž ning 19.märtsil volikogu.

Päevakord:

1. Ülevaade tegevusest
2. Muudatused volikogu koosseisus
3. Uue juhatuse liikme kinnitamine
4. 2015.a eelarve täitmine
5. 2016.a eelarve
6. 2015.a majandusaasta aruanne
7. Revidendi aruanne
8. Jooksvad küsimused