Taotlus haigustoetuse väljamaksmiseks

     

    Väljavõte töövõimetuslehest/hoolduselehest on kättesaadav kodulehel www.eesti.ee (Avaleht → E-teenused → Tervis ja retseptid → Töövõimetuslehed). Väljavõte salvestada arvuti ekraanile PDF formaadis ning seejärel saata koos taotlusega maksmisele.