Haigustoetus

Taotlus haigustoetuse väljamaksmiseks

    Lisa väljavõte haiguslehest PDF formaadis:

     

    Väljavõte töövõimetuslehest/hoolduselehest on kättesaadav kodulehel www.eesti.ee (Avaleht → Minu andmed → Tervis ja retseptid → Töövõimetuslehed). Väljavõte salvestada arvuti ekraanile PDF formaadis ning seejärel saata koos taotlusega maksmisele.