Haigustoetus

Taotlus haigustoetuse väljamaksmiseks

    Lisa väljavõte haiguslehest PDF formaadis:

     

    Väljavõte haiguslehest on kättesaadav kodulehel www.eesti.ee (Avaleht → E-teenused → Kodanikule → Tervis → Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa). Väljavõte salvestada arvuti ekraanile PDF formaadis ning seejärel saata koos taotlusega maksmisele.