Üleriigilised kollektiivläbirääkimised

Lugupeetud kolleegid!

Eesti Arstide Liit tegi 19.05.14 koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Õdede Liiduga tööandjatele ja riigi esindajatele ettepaneku alustada uusi läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2015-2016. 28.05.14 toimus esimene läbirääkimiste voor.

KL tingimused arutati läbi ETK juhatuses. Soovime tõsta töötasu alammäära ja kehtestada ühtsed lisatasud ületundide, öötöö ja nädalavahetuse töö eest, lisapuhkuse, töökoormuse standardid ja täienduskoolituse tingimused.

Peamised nõudmised õdede, hooldajate,kiirabi ja tugipersonali jaoks:

 • õe tunnitasu alammäär 2015.a 5.70 ja 2016.a 6,60 eurot
 • hooldaja tunnitasu alammäär 2015.a 3,40 ja 2016.a 4 eurot
 • kiirabigrigaadi liige (kiirabitehnik jsa erakorralisemeditsiini tehnik) 2015.a 4,85 ja 2016.a 5,60 eurot
 • ületundide eest 1,5 kordne töötasu
 • öötöö lisatasu 50%
 • nädalavahetusel töötamise lisatasu 30%
 • lisapuhkus 7 päeva
 • ambulatoorne koormus: esmane vastuvõtt 25 min, korduv 15 min, kokku täistööaja puhul vastuvõttudeks 7 tundi päevas; statsionaarne koormus vastavalt 2014.a
 • kehtestatavatele personalistandarditele tööandja tagab täienduskoolituse vähemalt 60 tundi aastas ja katab selle
  kulud, 20 koolituspäeva eest aastas makstakse keskmist töötasu

Siht on ikka sama, mis varemgi: mida parem on töötada Eestis, seda suurem on tõenäosus, et arstid ja õed jäävad Eestisse haigeid ravima ja meie tervishoiusüsteem jääb püsima.

Ootame sisulisi ja konstruktiivseid läbirääkimisi. Eelnevate mitteametlike jutuajamiste põhjal võib loota, et need tõepoolest veel sel kuul algavad. Vähemalt minister Urmas Kruuse sõnul ei olevat tal ühtki põhjust mitte osaleda. Konflikte me ei otsi, ettepanekud on mõistlikud ja sugugi mitte võimatud, aga läbirääkimised on muidugi kompromisside kunst. Läbirääkijate positsioon on täpselt nii kindel, kui tugev on tervishoiutöötajate toetus nende selja taga. Elu on näidanud, et nõrk see ei ole.

Lugupidamisega
Iivi Luik

Läbirääkimiste delegatsiooni liikmed

Peatselt algavate läbirääkimiste delegatsiooni koosseis, mille kinnitas eestseisus

 • Dr Jaan Sütt Tartu piirkondlik ühendus
 • Dr Andres Kork arstide liidu president
 • Dr Natalia Jefimova nooremarstide piirkondlik ühendus
 • Dr Lembi Aug arstide liidu valitud president
 • Dr Katrin Rehemaa arstide liidu peasekretär
 • Dr Märt Põlluveer arstide liidu volikogu liige

Tervishoiutöötajate kutseliidu poolt liituvad delegatsiooniga

 • Pr Iivi Luik kutseliidu president
 • Pr Katrin Olo- Laansoo kutseliidu juhatuse liige

Eesti Õdede Liiu poolt liituvad delegatsiooniga

 • Pr Piret Kruuser õdede liidu juhatuse liige
 • Pr Ester Öpik õdede liidu juhatuse liige