Eesti Põllumeeste Keskliidu pressiteade

Eesti rahva ja riigi tulevik on kõigi piirkondade ja eluvaldkondade tasakaalustatud arengus.

Möödunud nädalal kogunes teist korda kodanikuühiskonna erinevaid organisatsioone koondav ümarlaud, mille eesmärgiks on teha valdkondade ülest koostööd, et elu Eesti erinevates piirkondades säiliks ja areneks.

„Senised kaks kohtumist on näidanud, et nii maapiirkondade ettevõtluses, hariduses kui tervishoius on probleemid põhimõtteliselt sarnased. Piltlikult väljendudes arendatakse kõiki valdkondi Exceli tabeli järgi, mitte inimeste ja ettevõtete vajadustest lähtudes. Püüame erinevaid ameteid pidavate inimestega leida lahendusi, et maal oleksid olemas eluks vajalikud teenused, säiliksid töökohad ja meie laulupeorongkäik ei koosneks tulevikus vaid linnade esindustest,“ selgitas Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo.

Koostöövõrgustikuga on liitunud Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Arstide Liidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, kodanikualgatuse Avalikult Haridusest, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, MTÜ Eesti Maaturism ja liikumise Kodukant esindajad. Järgmine ümarlaua kohtumine toimub 19. septembril, mil arutatakse Eesti tervishoiuga seotud küsimusi.

Lisainfo: Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees, tel 5331 5198