TALO toetusavaldus

TOETUSAVALDUS

Hindame kõrgelt ja toetame Eesti tervishoiutöötajate aktsioone kollektiivlepinguliste töösuhete arendamiseks, töökeskkonna õiguslike aluste järgimiseks, töökoormuse normaliseerimiseks ning valdkonnas kõigi töötajate õiglase, motiveeriva ja konkurentsivõimelise töötasu eest seismiseks.

Väärtustame tervist ja tervise eest hoolekandjaid. Neid, kelle kätesse usaldame oma elu siis kui oma jõud enam ei aita.

Nii väärtustame kogu ühiskonda.

Avaldame lootust, et kõik osapooled, kellest sõltub tervishoiu käekäik ja areng, annavad endast parima olukorra positiivseks lahendamiseks.

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOON
ESTONIAN EMPLOYEES’ UNIONS’ CONFEDERATION

talo