Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvad tasuta koolitused

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool teavitab, et 2016 I poolaastal toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu 67, Tallinn) tasuta koolitused, mille sihtrühmadeks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Teemad:

  • Suhtlemine (vene keeles) 40 tundi Õppejõud Lilia Kerro
  • Suhtlemine (eesti keeles) 40 tundi Õppejõud Marika Merits
  • Ergonoomika (vene keeles) 16 tundi Õppejõud Marina Kopti
  • Ergonoomika (eesti keeles) 16tundi Õppejõud Marina Kopti
  • Motiveeriv intervjueerimine 28 tundi Õppejõud Tiina Tõemets ja Anu Stamberg
  • Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega 24 tundi Õppejõud Marianne Annion
  • Õendusoskuste kaasajastamine 40 tundi Õppejõud Marika Asberg, Kristi Voll, Marina Kopti