Head kutseliidu liikmed!

Suur tänu teile eilse “pehme” aktsiooni õnnestumise eest! Te olite vahvad, ‪#padjagatööle fotod vallutasid kogu meedia ning meie aktsioon on jõudnud ka välismeediasse!

On hea tunne teada, et oleme nii ühtsed ja üheskoos suudame tempokalt astuda helgema tuleviku suunas!

Sügav kummardus rahumeelse aktsiooni algatajatele ja organiseerijatele dr Kuido Nõmm’le ja dr Jaan Sütt’le!

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu juhatuse nimel

Iivi Luik
Katrin Olo-Laansoo