Uus alampalga lepe

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid kolmapäeval, 28. oktoobril töötasu alammäärade kokkuleppe aastateks 2016 ja 2017.

Töötasu alammäära tõus toob kaasa mitmete toetuste ja hüvitiste kasvu 19.10.2015

Kokkuleppega kehtestati tuleva aasta tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot ning alates 2017. aastast vastavalt 2,78 eurot tunnis ja 470 eurot kuus. Kokkulepe kehtestatakse kohustuslikuna kõigile Eestis tegutsevatele tööandjatele ja töötajatele töölepingu seaduse tähenduses.

Kokkuleppe sõlmimise eelnesid pikad läbirääkimised ja see sõlmiti riikliku lepitaja vahendusel.

Riikliku lepitaja kohusetäitja Henn Pärna sõnul ei ole õige hinnata kokkulepitut ainult majanduslikust aspektist, tuleb lähtuda ka ühiskonna ootustest, mis seekord olid ülikõrged. “Tee kokkuleppeni on olnud kõiki osapooli arendav ning see võimaldab edasi minna memorandumis kokkulepituga ja seda juba valitsuskomisjoni tasemel,” ütles Pärn.

Kollektiivne töötüli Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahel on olnud riikliku lepitaja menetluses alates 25. juunist.