Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Maarjamõisa Haigla Ametiühing ühinesid

AMETLIKUD TEADAANDED

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit teatab, et 23.01.2015. a kanti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse mittetulundusühingu Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, registrikood 80017836, aadress Pärnu mnt 41a, Tallinn, (ÜHENDAV ÜHING) ja mittetulundusühingu Maarjamõisa Haigla Ametiühing, registrikood 80093808, aadress Puusepa 8, Tartu linn, (ÜHENDATAV ÜHING) ühinemine. Ühinenud ühingute võlausaldajatel on võimalus esitada nõuded tagatise saamiseks kuue (6) kuu jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest ÜHENDAVALE ÜHINGULE (Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit).

Avaldamise alus: mittetulundusühingute seaduse § 59 lg 1.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus Lõkke 4, 19081 Tallinn.
Tel. 6 636 322 Faks 646 0165 rik.info@just.ee

https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=25441249