SA Tartu Kiirabi ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu vahel sõlmiti kollektiivleping

20.mail, allkirjastati SA Tartu Kiirabi ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu vahel kollektiivleping.

Oma allkirjad andsid SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee ja ETK Tartu Kiirabi usaldusisik Karin Herman.

tartu-kiirabi-etk-kollektiivleping