Ühine ettepanek uue kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks esitati veel 2015. aastal

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit tegid 30.detsembril 2015 tööandjatele, tervise-ja tööministrile ja haigekassale ettepaneku alustada läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017-2018.

Hr Jevgeni Ossinovski
Tervise -ja tööminister

Hr Tanel Ross
Eesti Haigekassa

Dr Urmas Sule
Eesti Haiglate Liit

Dr Diana Ingerainen
Eesti Perearstide Selts

Dr Ago Kõrgvee
Eesti Kiirabi Liit

 

30.12.2015

 

Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Õdede Liidu ettepanek alustada läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks, millega kehtestatakse tervishoiuala töötajate töötasu alammäärad ja reguleeritakse töötingimusi.

19. detsembril 2014.a sõlmitud kollektiivleping kehtib kuni 31. detsembrini 2016.a. Soovime kollektiivlepingu seaduse § 7 kohaselt alustada läbirääkimisi uue kollektiivlepingu sõlmimiseks, mis hakkab kehtima alates 01.01.2017.a. Ettepanekule on lisatud kollektiivlepingu projekt.

Patsientidele kvaliteetse ja kättesaadava arstiabi tagamiseks on vaja häid tervishoiutöötajaid, kes on motiveeritud Eestis töötama. Selles, et viimastel aastatel on arstide ja õdede lahkumine välismaale mõnevõrra vähenenud, on oluline roll alates 2012.aastast sõlmitud kollektiivlepingutel. Tunnustame sotsiaalpartnereid ja soovime, et kokkulepete järjepidevus ei katkeks. Senine praktika on tõendanud tervishoiu rahastamise üle otsustajate– valdkonna ministri ja haigekassa juhtide osalemise vajalikkust läbirääkimistel.

Teeme ettepaneku pidada läbirääkimiste esimene voor 22. jaanuaril 2016. a algusega kl 14.00 Lääne-Tallinna Keskhaigla nõupidamiste ruumis (Paldiski mnt 68, III korrus).

Palume meie ettepanekule vastata hiljemalt 08.01.2016 e-posti aadressidel arstideliit@arstideliit.ee , kutseliit@kutseliit.eu , ena@ena.ee

Lugupidamisega

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Lembi Aug
Eesti Arstide Liidu president

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president

Tiina Teder
Eesti Õdede Liidu president

 

Vaata originaaldokumente: