Abistaja enesehoidmine

kutseliit1Sihtgrupp: Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Osalejate arv: vastavalt ruumi suurusele (50 -100 inimest).
Maht: 6 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: 8. aprill 2016.
Toimumiskoht: Tartu Dorpati konverentsikeskus (Soola 6), Struve I saalis
Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Koolitusprogramm

Koolituse eesmärk on teadvustada, miks abistavate elukutsete esindajad (tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad, nõustajad) kogevad stressi ja läbipõlemist ning anda soovitusi nende kogemustega toimetulekuks ja eneseregulatsiooniks.

Koolituse tulemusena saavad osalejad teada, missugused on stressiga toimetuleku võtted. Õpivad kogemusepõhiselt analüüsima, kuidas vaimsed väärtused toetavad sisemist terveksjäämist. Omandavad teadmise läbipõlemise riskifaktoritest abistavas ametis. Õpivad tundma ametipõhiseid enesehoidmise võtteid.

Käsitletavad teemad on alljärgnevad.

  • Stressiga toimetuleku võtetest. Stress avaldub pingeseisundis, mille põhjust nimetatakse stressoriks. Stressiga toimetulekuks on ligi paarkümmend erinevat psühholoogilist võtet.
  • Vaimsed väärtused toimetulekul. Käsitleme nelja vaimse väärtuse rolli stressiga toimetulekul. Need on mõtte leidmine, tarkus, õnn ja huumorimeel.
  • Läbipõlemine abistavas elukutses. Abistavate elukutsete puhul on mitmed ametiomased tegurid, mis soodustavad läbipõlemist, näiteks võimetus piire seada või teiste kannatustele kaasaelamine.
  • Aitaja enesehoidmise võtted. Diskussioonipõhine kokkuvõte sellest, mis aitab abistajal ennast hoida.

Õppemeetoditeks on loeng, arutelu väikegruppides ja videonäidiste analüüs.

Ajakava

10.00 – 11.15 koolitus
11.15 – 11.30 kohvipaus
11.30 – 12.45 koolitus
12.45 – 13.30 lõuna
13.30 – 14.45 koolitus
14.45 – 15.00 kohvipaus
15.00 – 16.00 koolitus

Koolitaja

tonu-lehtsaarTõnu Lehtsaar (PhD) on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tal on enam kui kahekümne aastane koolituskogemus täiskasvanute õpetamisel suhtlemisvallas. Professor Tõnu Lehtsaare põhilised koolitusteemad on avalik esinemine, konfliktide juhtimine, otsuste vastuvõtmine, suhtlemisoskuse alused. Tema sulest on ilmunud suhtlemisalaseid uurimisartikleid ja raamatud „Suhtlemiskonflikti psühholoogia (2008) ja „Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused“ (2010). Ta on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel, läbi viinud koolitusi ka vene, saksa ja inglise keeles. Avalikus sektoris on koolitanud rahandusministeeriumi, välisministeeriumi, riigikantselei, Maa-ameti, omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajaid. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja aastal 2011.

Osalemine kutseliidu liikmetele tasuta, teistele soovijatele 65 eurot. Registreerimine koolitusele algab 22.veebruaril 2016. egle.sarap-nops(ät)kliinikum.ee
Registreerimisel on vajalik lisada tunnistuse jaoks oma isikukood.