Uudised

15. august 2019

Töökiusamine Eesti haiglates – Kutseliidu seisukoht

https://www.mu.ee/uudised/2019/08/08/haiglad-eestis-paistavad-silma-tookiusamisega

Töökius haiglates on enamasti varjatud ja veel sagedamini tõestamatu- põhjuseks kiusaja kavalus ning kiusatava hirm tekitada veel rohkem pingeid, või veel enam- hirm töö kaotuse ees.

Tänu meie liikmetele, kes on aastate jooksul meile avaldanud töökiusu olukordi, saame öelda, et töökiusu põhjustavad- oskamatus suhelda ja lahendada probleeme; „vana hea“ hierarhia; väike karjäärivõimalus; juhid,

[…]
17. juuni 2019

Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu direktiivid töötingimuste suurema läbipaistvuse ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta

Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu direktiivid töötingimuste suurema läbipaistvuse ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta

[…]