Uudised

23. detsember 2018

Jõulutervitus

Ilusaid jõule ja teguderohket uut aastat!

[…]
30. november 2018

Kollektiivleping 2019-2020 on allkirjastatud!

Eesti Haiglate Liit Eesti Arstide Liit
Eesti Kiirabi Liit Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit

Kollektiivleping

Käesolev kollektiivleping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud vabatahtliku kokkuleppe ja vastastikuse usalduse alusel järgmiste poolte vahel: tööandjate esindajad – Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit; töötajate esindajad – Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit (edaspidi nimetatud Pooled).

[…]