13. november 2023

Kutseliidu toetus õpetajatele!

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit toetab õpetajate põhjendatud nõudmist 8% palgatõusuks aastal 2024 ning kolmepoolse kollektiivlepingu sõlmimist haridustöötajate palgaastmete pikaajaliseks kokkuleppimiseks.

Õpetajate palga alammäärade tõstmiseks lisarahastuse leidmine on oluline, et säilitada nende motivatsioon ja võimaldada kohalikel omavalitsustel tagada meie lastele ja noortele kvaliteetne haridus. Õpetajad on ühiskonna olulised liikmed, kes mõjutavad kogukonda mitmekülgselt. On teada, et õpetajatest on puudus ja nende töökoormus on väljakutseid pakkuv.

[…]
2. oktoober 2023

Oktoobris teatrisse!

Teater Vanemuine kutsub etendusi vaatama. Vanemuise teatri 154. hooajal OKTOOBRIS saab vaadata järgmisi etendusi: 

Soodushinnaga pileteid saab osta vaid Vanemuise teatri suure maja kassast,

[…]