Töökiusamine Eesti haiglates – Kutseliidu seisukoht

https://www.mu.ee/uudised/2019/08/08/haiglad-eestis-paistavad-silma-tookiusamisega

Töökius haiglates on enamasti varjatud ja veel sagedamini tõestamatu- põhjuseks kiusaja kavalus ning kiusatava hirm tekitada veel rohkem pingeid, või veel enam- hirm töö kaotuse ees.

Tänu meie liikmetele, kes on aastate jooksul meile avaldanud töökiusu olukordi, saame öelda, et töökiusu põhjustavad- oskamatus suhelda ja lahendada probleeme; „vana hea“ hierarhia; väike karjäärivõimalus; juhid, kellel pole juhtimisalast haridust/teadmisi; halb või lausa olematu kommunikatsioon eritasandi juhtkondade ja töötajate vahel; vähene koolitusvõimalus, arvestades uueneva meditsiinitehnika-, seadmete- ja tarvikute rohkust; seaduslikult määramata töömahu norm- töö peab olema tehtud olenemata tegelikust olemasolevast töötajate arvust; pidev uute meedikute väljakoolitamine tavatöötaja poolt.

Loetelu on vaid jäämäe pealne osa, mis juba iseenesest tekitab kümneid, kui mitte sadu, väga keerulisi ja pingelisi olukordi, kus justkui nõiaväel satub keegi ikka töökiusamise ohvriks.

Kutseliit tänab oma liikmeid, kes on jaganud oma kogemusi ja tundmusi! Teie abiga oleme saanud teada, mis mured vaevavad päris töötajat ja oleme aidanud teid nii nõu kui jõuga, et olukordi lahendada. Kahjuks on järjest rohkem tekkimas ka selliseid töökiusamise olukordi, mida ei ole võimalik tõestada ja seetõttu ka kiiresti lahendada. Antud teemal rääkimine ja valehäbi kõrvalejätmine aitab meil liikuda parema töökeskkonna suunas.

Meie liikmetel on vaja, et töömaht oleks konkretiseeritud ka seaduses ja kollektiivlepingutes- juba see suur samm aitaks vähendada töötaja tunnet, et teda kiusatakse.