Toetusavaldus Rakvere Lihakombinaadi töötajatele

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit avaldab toetust Rakvere Lihakombinaadi töötajatele.

Eestis olevad töötajad ei pea olema ettevõtte väärtustamata osa vaid meeskonna täisväärtuslikud liikmed, kes loovad igapäevast tööd tehes organisatsioonile lisandväärtust.

Inimese tervise vaimne ja füüsiline tasakaal on meie majanduse edukuse eelduseks.

Tööandja poolne tahtmatus või oskamatus konflikti lahendada ei ole ka tänaseni andnud usku sellesse, et antud probleem saab tulemuse läbirääkimiste teel.

Palga nõue ei ole midagi ebaloomulikku vaid soov saada väärikat tasu oma tehtud töö eest.

Soovime edu palgaläbirääkimistel ja loodame et saavutate tööandjaga kokkuleppe.