Tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping aastateks 2019–2020 on sõlmitud

Pressiteade 30.11.2018

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit allkirjastavad täna uue kollektiivlepingu, mis tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, suurendab öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema töötasu nädalavahetusel töötamise eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust. Lepiti kokku ka erialase täienduskoolituse tingimustes.

Esmatähtsaks peavad kollektiivlepingu pooled kvaliteetse arstiabi kättesaadavust kõigile patsientidele. Paremad tingimused ja stabiilsem töökeskkond motiveerivad arste ja õdesid Eestis töötama.

„Puhkepäevadel ja öösiti töötame tihtipeale perega koosolemise ja oma tervise arvel. On hea meel, et selle hüvitamise vajalikkust mõistavad ka tööandjad ,“ rääkisid õdede ja hooldajate esindajad Gerli Liivet ja Iivi Luik.

Tervishoiutöötajad ja tööandjad tunnustavad hea koostöö eest läbirääkimistel tervise- ja tööministrit ja haigekassa juhte.

„Läbirääkimiste kultuur on tunduvalt paranenud ja kollektiivleping muutunud tööelu loomulikuks osaks,“ tõdes arstide liidu president Jaan Sütt.

„Inimeste vahelised suhted on tervishoiu nurgakivi. Kollektiivlepingu läbirääkimised aga eksam, mille edukas läbimine on oluline mitte ainult osalejate, vaid ka patsientide jaoks. Olen päris kindel, et tulemus on kõigile osapooltele positiivne,“ võttis protsessi kokku haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Kollektiivlepingu allkirjastamine toimub reedel, 30. novembril kell 12.00 Tallinnas haigekassa ruumides.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Haiglate Liit
Eesti Kiirabi Liit

lisainfo: Katrin Rehemaa, EAL, tel 5135121

 

Täiendav info pressiteatele 30.11.2018 kell 13:25

Kollektiivleping aastateks 2019-2020 on sõlmitud!

Alates 01.04.2019 on õdede tunnitasu 7,45€ ja hooldajatel 4,65€. Ööajal töötamisel makstakse 1,3-kordset töötasu. Lisapuhkuse päevade arv on 5-7 päeva (hetkel kehtiva 3-7 asemel).

Alates 01.04.2020 on õdede tunnitasu 8€ ja hooldajatel 5€. Laupäeval ja pühapäeval makstakse päevase tööaja eest 1,1-kordset töötasu.

Palju õnne meile!