Tervishoiutöötajad peavad lubamatuks olukorda, kus patsientidele vajalik arstiabi jäetakse teadlikult rahastamata ja haiglaravi mahtu pidevalt vähendatakse

PRESSITEADE

Tervishoiutöötajad peavad lubamatuks olukorda, kus patsientidele vajalik arstiabi jäetakse teadlikult rahastamata ja haiglaravi mahtu pidevalt vähendatakse.

„Viimase kolme aasta jooksul on eluohtlikus ja kriitilises seisundis EMO-sse toodud patsientide hulk kasvanud rohkem kui kolmandiku võrra, sest nad lihtsalt ei ole pääsenud õigel ajal plaanilisele ravile,“ ütles erakorralise meditsiini arst Märt Põlluveer.

Tervishoiutöötajad esitasid täna oma arvamuse riikliku lepitaja ettepaneku projekti kohta.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit on nõus sõlmima kollektiivlepingu ainult siis, kui valitsus on teinud otsused, mis tagavad, et haigekassa eelarve ja haiglatega sõlmitavate lepingute maht katavad tegeliku põhjendatud ravivajaduse.

Ravikindlustusmaks on esmajärjekorras mõeldud ravikulude tasumiseks. Kui haigekassal kõigi funktsioonide täitmiseks raha ei jätku, siis on valitsuse ülesanne leida lahendused, kuidas kohustusi vähendada või tulusid suurendada, kuid rahapuuduse ettekäändel ei saa inimesi arstiabita jätta.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit