Tervis on kulda väärt ja tervishoiusektoris kehtib kollektiivleping

Head tervist väärtustab meist igaüks. Elukaare erinevatel ajahetkedel mõtestame tervist enese jaoks erinevalt. Koroonakriis tõi tervise säilitamise ja selle hoidmise meie kõigi igapäeva elu oluliseks osaks olenemata vanusest, soost, tegevusalast, majanduslikust seisust, rääkimata ühiskondlikust positsioonist. 

Tervishoiutöötajad on töökad, hästi haritud, lahendustele orienteeritud missioonitundega inimesed, aga nad vajavad kindlustunnet. Nende probleemi lahendamise nimel pidasid Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Arstide Liit, Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit sellel keerulisel ajal kollektiivlepingu läbirääkimisi, mis on meie sektoris juba pikaajaline traditsioon, et tagada kõigi töötajate jätkuv turvatunne.

Läbirääkimiste tulemusena sõlmiti kaheaastane kollektiivleping, mis kehtib alates käesoleva aasta aprilli algusest. Organisatsiooniline kuuluvus ei mängi lepingus mingisugust rolli. Selleks, et tagada tervishoiutöötajate edasine jõud ja tervis, tõusis õdede ja hooldajate tunnitasu 5% ning lisaks sellele tõusid ka lisatasud öösel ning nädalavahetusel töötamisel. Kokku lepiti ka lisapuhkust 7 päeva kalendriaastas. Tunnitasu tõus on kavas ka järgmisel aastal.

Haiglates on alati, ka siis kui ei olnud veel laialdast COVID-19 levikut, planeeritud ja koostatud puhkusegraafikud, mille järgi saab personal puhata. Õed ei soovi streikida, aga nad vajavad puhkust ja aega iseendale, et oma jõuvarud taastada. Läbipõlemise vältimiseks võimaldavad tööandjad kõigile töötajatele vajadusel psühholoogilist nõustamist.

Teame, et sõlmitud kollektiivleping koos organisatsioonide pakutud lisadega kehtivad kindlasti, laienedes palju rohkematele kui lepingus otseselt nimetatud. Haiglate juhid on kinnitanud, et nad täidavad kollektiivlepingus kokku lepitut, tervishoiuteenused on jätkuvalt kättesaadavad kõigile ja oma tervisemurega peabki igal juhul raviasutusse pöörduma.

Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamine kõigile patsientidele on meeskonna töö. Iga tervishoius töötava õe, hooldaja, arsti ja teiste spetsialistide panus on väga oluline. Meeskonna töö on oluline nii epideemia ajal kui plaanilist tööd tehes. Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on alati seisnud töötajate võrdse kohtlemise eest, et kogu tööpere saaks tunda ennast meeskonnana ja säiliks töörahu.

Viimane aasta on olnud raske meile kõigile, tagajärgedega tuleb tegeleda veel teadmata aega. Kas ja kui ulatuslik saab olema viiruse kolmas laine, sõltub meist kõigist. Vaktsineerimine on siin võtmesõnaks, ärgem kaotagem valvsust suve saabudes. Hea on teada, et meie inimesed on vastutustundliku käitumisega ja hoolivad oma tervise suhtes, see on kõige suurem tänu meile, meie tervishoiutöötajatele ja kõigile.

Hooligem endast ja teistest!

Iivi Luik