Teadmiseks: EAKLi Tartu koostöökogu 19.06.2017

Tänasel kohtumisel tutvustasid ennast ja oma ideid nii EAKLi organisatsioonisekretär, Artjom Arhangelski kui ka uus Tartumaa piirkonna juht Heiki Lill.

Põhilisteks teemadeks olid erinevate haruliitude peamised murepunktid ning tulevikuväljavaated. Enamasti arutleti noorte ametiühingulistesse tegevustesse kaasamise vajaduste ning võimaluste üle. Probleemkohaks on alla 30-aastaste noorte teadmatus ametiühingulistest tegevustest ja eesmärkidest. Haruliitude tasandil tuli välja, et noorel tööjõul puudub vajadus näha töökeskkonda endale kasulikus võtmes ning seaduste kasutamist/tõlgendamist ei peeta niivõrd oluliseks. Püsivam liikmeskond on vanuses 30+ aastat, kes on valdavalt pereinimesed ning hindavad töökeskkonna väärtusi kõrgemalt, mis tingib ka vajaduse olla informeeritud õigustest ja seadustest.

Tähelepanuta ei jäänud olemasoleva liikmeskonna hoidmise teema- liikmete väärtustamine on oluline. Arutelus jõuti ennekõike tulemuseni, et EAKLi haruliitude tegevuste kajastamisele tuleks pöörata rohkem tähelepanu, töötingimuste ja -keskkonna suhtes teadlikkuse tõstmine ning koolituste võimaldamine on peamine, mida saame pidevalt liikmeskonnale pakkuda. Oluliseks peeti ka liikmete tunnustamist ja ühisüritusi.

Järgmine Tartu koostöökogu toimub 21.augustil, kuhu on oodatud osalema Kutseliidu Tartu piirkonna liikmed.