Tark ei torma aga on järjekindel

Käes on aasta uus, oleme soovinud endale ja oma lähedastele kõike head ja paremat. Kuid  sel korral ühendab meid üks ühine ärevus hinges, covid 19 viirus, mille taandumist soovime kui jagame end ümbritsevatele inimestele soove häid.

Tervishoiusüsteem on saanud sel aastal palju tähelepanu nagu ka seal töötavad inimesed, meie peale loodetakse. Olen täiesti veendunud, et meil töötavad oma erialade parimad spetsialistid, kes koos tegutsedes suudavad sageli korda saata imesid.

Kahjuks viiruspuhangu pikaajaline kestvus toob ka esile meie süsteemi kitsaskohad, spetsialiste on liiga vähe, nad on ristkasutuses.  Kui juba tavaolukorras toimub töö ületunde tehes,  siis kriisiolukord muudab kõik veel keerulisemaks. Kutseliit jätkab ka käesoleval aastal seismist oma liikmete töötingimuste parendamise eest. Oluline on, et jätkuks töötajaid, kellel oleks mõistlik töökoormus, mis oleks ka väärikalt tasustatud.

Sellel aastal tuleb pöörata erilist tähelepanu vaimse heaolu säilitamisele, kriiside mõju kestab ju pikaajaliselt. Meie kõigi ühine huvi on, et töötajad jääksid ka edaspidi tervishoiusektorisse tööle, samas lisanduks uusi noori spetsialiste. Kui suudame tagada turvalise töökeskkonna, mis hõlmab nii töökoormusi, töötasu kui ka kaasatust tööprotsesside juhtimisse, oleme suure sammu selles suunas astunud. Kutseliit koos oma koostööpartneritega Arstide Liidust, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidust on valmis koheselt jätkama kollektiivlepingu läbirääkimisi, mis hetkel on takerdunud . See on olnud turvaline traditsioon, et meie sektor peab lugu ühistegevusest, mille tulemusena on viimaste aastate jooksul sõlmitud kollektiivlepingud, mis omakorda tagavad üldist turvatunnet.

On lausa kummastav, et meil on tekkinud olukord,  kus tervishoid on esile tõstetud ja toimetab oma võimete piiril aga läbirääkimised on takerdunud. Tervishoiusektor vajab pidevat jätkusuutlikku lisarahastust, mis on vajalik meie kodanike tervis eest hoolitsemiseks, ennetustegevusteks, et pikemas perspektiivis tagada tervelt elatud eluaastate kasv.

Mitte vähem oluline ei ole töötajate töötingimuste parendamine, lisapersonali juurde saamine, sest erinevad tervishoius töötavad inimesed, kes koostöös loovad parimat tervishoiuteenust, loovad ka paremat ja tervemat Eestit. Head ja tasakaalukat 2021 aastat!

Kutseliidu president Iivi Luik