SUVI 2017

Head Kutseliidu liikmed!

Nüüd, kui sügis on kalendri järgi algamas, puhkused läbi saanud ja lapsed kooli saadetud, on võimalus mõelda tagasi möödunud suvele.

Nii Kutseliidu aktiivsemate liikmete kui ka teiste koostöö liitude poolt korraldati sel suvel mitmeid ringreise- Liivi rannikule, Kuramaale, Prahasse, Põhja-Poola, Saaremaale, Kilplaste kotta, Palangale ja Moskvasse. Reisid läksid hästi ning pilte on võimalik näha ETK Facebooki lehelt.

Siiski ei tegelenud Kutseliit puhkuste perioodil vaid reisimisega.

  • 14.07.17 toimus Haigekassas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Eesti Haigekassa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, kus arutati tervishoiu rahastamist ja seni eraldi riigi poolt rahastatud teenuste viimist Haigekassa alla. Uue seaduse kohaselt jääb Terviseameti kohustuseks ainult Kiirabi teenuste konkursside korraldamine ja teenuse osutamise lepingute sõlmimine, ning see tekitas olulist vastukaja, kuna kiirabi on riigile strateegiliselt oluline.
  • 24.07.17 sai SA Tartu Kiirabi ja ETK vahel sõlmitud uus kollektiivleping, mis kehtib kuni 31.12.18. Töötasukokkulepe kehtib kuni 31.03.18. Kollektiivleping sai võrreldes eelnevaga kaasajastatud mõningates punktides, põhimõttelisi muudatusi sisse ei viidud. Mõtteid ja ettepanekuid vahetati abiõdede töötamise osas nii asutuses kui riiklikul tasandil ning samuti õdede ja autojuhtide töötasude osas. Kinnitati jätkuvat koostöö vajadust osapoolte vahel.
  • 15.08.17 osales ETK Eesti Ametiühingute Keskliidu haruliitude koosolekul, kus koostati ettepanekud Sotsiaalministeeriumile töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmiseelnõu raames. ETK poolt tehti ettepanek pöörata rohkem ja konkreetsemat tähelepanu kutsehaiguste vähendamisele. Veel soovisime, et igasugune instrueerimine on vajalik tööle naasmisel pärast pikemat eemalolekut.
  • 23.08.17 algasid kollektiivlepingu läbirääkimised SA TÜ Kliinikumi, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Ämmaemandate Ühingu vahel. Läbirääkimiste esimesel koosolekul tutvustati peamisi seisukohti ent täpsemad arutlused jätkuvad lähiajal.
  • 06.-07.09.17 toimus Euroopa Ametiühingute Instituudi aastaseminar Tallinnas, kus lisaks oli kohal ametiühingute esindajad enamikest EU liikmesriikidest, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonist ja Euroopa Komitee esindaja. Kahe päeva jooksul arutleti kuue direktiivi muutmise ettepanekuid, mis kõik puudutasid töötervishoiu valdkonda. Olulisimaks sõnumiks oli vajadus hinnata töökeskkonda, et säästa oma tervist ja olla pikaaegselt töövõimeline. Riskide tundmine, nägemine ja teadaandmine on kombinatsioon töökeskkonna parendamiseks. Töötajate esindajana nägi ETK seminaril, kui kõrgele tasemele on võimalik laialdasi probleeme viia, et need saaksid lahenduse mitte ainult Eestis vaid üle terve Euroopa.

ETK soovib kõigile ilusat saabuva sügise algust!