Alexela on EAKLi ametlik energiapartner ning pakub suurepärast võimalust ametiühingute liikmetel osta autokütuseid, elektrit ja kodukütteks maagaasi eriti soodsatel tingimustel.

AUTOKÜTUSED

EAKL liikmekaardiga kehtib Alexela tanklates soodustus -3 senti iga kütuseliitri kohta. Soodustus on püsiv ning see ei sõltu ostetavast kütusemahust. Vaata Alexela tanklaid üle Eesti. Täpsem info tel: 629 0000

NB! Liikmekaart tuleb makseautomaadis registreerida enne tankimise eest tasumist.

GAAS ja ELEKTER

EAKL liikmed saavad Alexelast osta elektrit ja maagaasi supersoodsa hinnaga. Elektri- ja gaasipakkumise kasutamiseks palume saata e-mailile energia@alexela.ee märgusõnaga „ALEXELA“ oma ees- ja perenimi, isikukood, kontakttelefon, e-maili aadress, postiaadress. Seejärel saab sõlmida lepingu. Täpsem info tel: 640 8088

 

Alexela является официальным энергетическим партнёром ЦСПЭ и предлагает членам профсоюза прекрасную возможность покупать топливо, электричество и природный газ для отопления на льготных условиях.

АВТОТОПЛИВО

С членской карточкой ЦСПЭ на заправках Alexela действует льгота на каждый литр топлива. Льгота постоянна и не зависит от объёма покупаемого топлива. Смотрите заправки Alexela по всей Эстонии. Подробная информация по телефону: 629 0000

NB! Членскую карточку следует зарегистрировать до выполнения оплаты.

ГАЗ и ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Члены ЦСПЭ могут покупать электричество и газ по льготным ценам. Для использования льгот на покупку электричества и газа просим отправить на адрес energia@alexela.ee с пометкой „ALEXELA“ свои данные: имя, фамилию, личный ход, адрес э-почты, почтовый адрес. Затем заключают договор. Точная информация по телефону: 640 8088