Riikliku lepitaja kutse

Riiklik lepitaja esitas 29.09.2016.a ettepanekute projekti.

Meie esitasime oma ettepanekud ja arvamuse riiklikule lepitajale 17. oktoobril.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on nõus sõlmima kollektiivlepingu ainult siis, kui patsientidele on kättesaadav vajalik arstiabi. Selleks on vaja Vabariigi Valitsuse ja Eesti Haigekassa otsuseid, mis tagavad, et tervishoiuteenuste kulud haigekassa eelarves ja tervishoiuteenuste osutajatega sõlmitavate lepingute maht katavad haigekassa poolt hinnatud tegeliku põhjendatud nõudluse tervishoiuteenuste järele.

Lepitusettepanekut ei ole lepitaja veel esitanud.

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
president