Paunküla Hooldekeskus otsib koduõde

Hea tervishoiutöötaja!

Paunküla Hooldekeskuse hooliva perega on oodatud liituma koduõde.

Koduõena on sinu töökoha eesmärgiks hoolealustele õendusabi andmine Paunküla Hooldekeskuses. See on põnev, vastutus- ja vaheldusrikas töö, mis hõlmab erinevaid tervist säilitavaid ja haigusi ennetavaid tegevusi:

 • hindad hoolealuste tervise seisundit, sh võtad analüüse;
 • aitad jälgida ja ellu viia arsti poolt hoolealustele koostatud raviplaani;
 • teed arsti loal hoolealustele raviprotseduure, sh jagad ravimeid ja tegeled sidumisega;
 • tegeled haiguste ennetamisega, näiteks jälgid hoolealuste meeleoluhäirete ja dementsuse tunnuseid;
 • tegeled nõustamisega:
  – teed koostööd hoolealuse lähedastega, neid vajadusel teavitades ja nõustades;
  – annad nõu ja juhendad hoolduspersonali lähtudes hoolealuste tervislikust heaolust;
  – samuti on sul võimalus osaleda hooldekodu teenuste arendamiseprotsessis oma eriala eksperdina.

Täpsemalt saad ülevaate oma tööülesanneteks olevatest õendustoimingutest siit https://www.riigiteataja.ee/akt/106012021011?leiaKehtiv

Ootan, et sul on kandidaadina:

 • erialane väljaõpe ja sa oled registreeritud tervishoiutöötajate registris;
 • töökogemus samal ametialal vähemalt 2 aastat;
 • suus nii eesti, kui vene keel ja hea eesti keel ka kirjakeeles;
 • tunned hoolealuste terviseandmete dokumenteerimise nõudeid;
 • arvutioskus kesktasemel ja tunned TISi ehk:
  – oled igapäevane arvuti kasutaja, oskad läbi viia keerukamaid otsinguid internetist;
  – oskad kasutada levinumat kontoritarkvara (nt OpenOffice, MS Excel);
  – oled varasemalt kokku puutunud Tervise infosüsteemiga (TIS).

Takistuseks ei ole, kuid kasuks tuleb, kui omad immuniseerimise õigust ja sul on B-kategooria juhiload.

Sobid meile hästi, kui oled:

 • hooliv, sõbralik ning abi- ja koostöövalmis (nii hoolealuste, kaastöötajate, koostööpartnerite, hoolealuste lähedaste suhtes);
 • kiire kohanemisvõimega;
 • märkad ja tahad aidata

Omalt poolt pakume:

 • kindlat töökohta ja sissetulekut (8,5€/tunnis);
 • kindlat tööaega (E-R 8:00-16:30 või 8:30-17:00);
 • tööpäevadel toitlustust 3x päevas;
 • vajadusel võimalust kasutada kohapeal elamispinda (töövahetuse ajal);
 • vajadusel transporti Koselt;
 • toetavat suhtumist enesetäiendamise soovi korral;
 • toetavat meeskonda ja toredaid hoolealuseid.

Ootan sind sobivusel meiega liituma esimesel võimalusel ja sõlmime tähtajatu töölepingu.

Palun saada kandideerimiseks oma CV, motivatsioonikiri ja erialase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia, sh tervishoiuregistri andmed, hiljemalt 19. septembriks e-kirja teel paunkyla(ät)hooldekeskus.ee.

Vastan meeleldi täpsustavatele küsimustele telefonil 53333272.

Parimate soovidega,
Triinu Sõelsep
juhataja

Paunküla Hooldekeskus asub Kose vallas, Tallinn-Tartu mnt 52 km, Paunküla bussipeatusest vasakul, kaunis mõisapargis.

Meie põhitegevuseks on eakate (68 kohta) ja erivajadusega hoolealuste (10 kohta) ööpäevaringne eale ja seisundile vastav hooldamine (vajadusel põetamine ning tugi- ja tervishoiuteenuste korraldamine).