Laiapõhjaline konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide koolitusmahtude suurendamiseks ja praktika kvaliteedi tõstmiseks

18. veebruaril allkirjastati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õdede ja tervishoiutöötajate erialaliitude, tervishoiu kõrgkoolide, praktikabaaside ja ministeeriumite laiapõhjaline konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide õppekohade arvu suurendamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas.

Ulvi Tasane, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu juht: „Konsensuslepe on oluline verstapost tervishoiusektori koolitusmaastikul. Järjepidevus koolitatud tervishoiutöötajate näol on eesmärk, mida saavutatud kokkulepe aitab edukalt ellu viia. Väärtustades oma tervist, väärtustame ka parimaid spetsialiste! Kutseliidu jaoks on oluline iga tervishoiusektoris töötav inimene, kui nende arv suureneb saab väikeste, kuid oluliste sammudega minna suurema eesmärgi suunas!“

Täpsem info:  https://www.sm.ee/et/uudised/konsensuslepe-aitab-tuua-tervishoidu-uusi-odesid-ja-tosta-odede-praktika-kvaliteeti