Kutseliidu toetus õpetajatele!

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit toetab õpetajate põhjendatud nõudmist 8% palgatõusuks aastal 2024 ning kolmepoolse kollektiivlepingu sõlmimist haridustöötajate palgaastmete pikaajaliseks kokkuleppimiseks.

Õpetajate palga alammäärade tõstmiseks lisarahastuse leidmine on oluline, et säilitada nende motivatsioon ja võimaldada kohalikel omavalitsustel tagada meie lastele ja noortele kvaliteetne haridus. Õpetajad on ühiskonna olulised liikmed, kes mõjutavad kogukonda mitmekülgselt. On teada, et õpetajatest on puudus ja nende töökoormus on väljakutseid pakkuv.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidul on kogemus nii streigi kui ka hoiatusstreigiga, mis on veennud meid vajaduses koostöös partnerite ja töötajate esindusorganisatsioonidega otsida valusatele küsimustele lahendusi, kuulata ning mõista üksteist. Kutsume seetõttu valitsust üles loobuma jäigast seisukohast, avama dialoogi, jõudma kokkuleppele ning seejärel sellest ka kinni pidama.