Kutseliidu Põhja-Eesti regiooni haigla külastus Peterburgis

19.08.2019 külastasid ETK Põhja-Eesti regiooni liikmed Venemaa erakorralise meditsiini ja kiiritusmeditsiini Nikiforovi nimelist keskust («The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine» Peterburis.

Keskus alustas tööd 1991. aastal ja selle põhifunktsiooniks on osutada ravi ja rehabilitatsiooni pärast tuuma- ja muude õnnetuste ning katastroofe.

Multidistsiplinaarses ööpäevaringses haiglas on 450 voodikohta. Nendest 250 kirurgilise profiiliga, 80 terapeutilise profiiliga, 50 rehabilitatsiooniprofiiliga, 40 elustamisprofiiliga ja 30 toksiko-radioloogilise ja onkohematoloogilise profiiliga.