Kutseliidu haigustoetus tõusis alates 01.04.2018

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu liikmed saavad alates käesoleva aasta 01. aprillist 31% suuremat haigustoetust.

Haigushüvitist makstakse vastavalt haigestumise pikkusele alljärgnevalt:

  • viiepäevase haigestumise korral 1 päeva eest summas 16.67 eurot,
  • kuuepäevase haigestumise korral 2 päeva eest summas 33.34 eurot,
  • seitsmepäevase ja pikema haigestumise korral 3 päeva eest summas 50 eurot.

Endiselt saab liige taotleda haigustoetust kahel korral aastas ning minimaalne haiguspäevade arv on 5.