Koolitus “Suhtlemine keerulistes situatsioonides”

kutseliit vorumaa-kutsehariduskeskus

Lõuna-Eesti Haigla kutseliidu liikmetele 31.märts 2017

Koolituse tulemusena osalejad:

 • Teadvustavad oma valikuid igapäeva keerukates suhtlemissituatsioonides;
 • Saavad teadlikumaks enesekehtestamise põhitõdedest, mis aitavad kaasa koostööle ning erinevate osapoolte vajadusi arvestavate lahenduste leidmisele;
 • Mõistavad emotsioonide rolli suhtlemisel ja õpivad juhtima enda tundeid keerulistes suhtlemissituatsioonides.

Koolituse teemad:

 • Keeruliste suhtlemissitatsioonide analüüs – mis põhjustab vastuolusid ja pinget?
 • Valikud keerulistes situatsioonides, proaktiivne lähenemine.
 • Enesekehtestamine – käitumisviis, mis võimaldab seista enda vajaduste eest ning samal ajal käituda lugupidavalt teiste suhtes.
 • Emotsioonide roll suhtlemisel. Kuidas enda ja teise tundeid juhtida keerulistes situatsioonides?

Tööviisid:

Koolituse ülesehitus on tempokas, samas osalejate vajadusi arvestav ning nendega kohanduv. Kasutatakse tegevuslikke õppemeetodeid, lühiloengud vahelduvad arutelude, praktiliste ülesannete, rollimängude ja grupitöödega. Koolituse käigus kasutatakse eneseanalüüsi hõlbustamiseks küsimustikke, mis võimaldavad analüüsida oma seniseid kogemusi ja hinnata oma toimetuleku viiside kohasust. Koolitusel osalejad saavad olulisemaid teemasid puudutava õppematerjali koos kirjanduse loeteluga soovitavaks lisalugemiseks.

NB!Kuna tegemist on intensiivse koolitusega, siis on oluline kõigi osalemine kogu koolituspäeva vältel. Palun korralda oma kohustused nii, et saaksid olla kohal ja võtta maksimumi päevast.

Koolituse ajakava:

 • 9.00-10.30 koolitus
 • 10.30-10.45 paus
 • 10.45-12.15 koolitus
 • 12.15-13.00 lõunapaus
 • 13.00-15.15 koolitus

Koolituse kestvus:

7 akadeemilist tundi
kadri-koiv

Koolituse viib läbi:

Kadri Kõiv – pikaajalise kogemusega suhtlemistreener-täiskasvanute koolitaja ja konsultant. Suhtlemisalaseid koolitusi viinud läbi nii avaliku i kui ka töötajatele, alates noorukitest kui ettevõtete tippjuhtideni. Omab suhtlemistreeneri riiklikku kõrgeimat kutsetunnistust ja täiskasvanute koolitaja 7 kutsetaset. Rohkem infot http://developdesign.eu/

Info ja registreerimine – Kersti 5233622