Kolleegide külastus Ida-Virumaal

Septembris võõrustasid Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu esindajaid kolleegid Ida-Virumaalt. Nimelt külastasime 16.09 Ida-Viru Keskhaiglat ja Narva Haiglat ning kohtusime kutseliidu usaldusisikutega.

16.09 võtsid meid  Ida-Viru Keskhaiglas vastu nõukogu esimees Anton Dijev ja juhatuse liikmed Ksenia Verhovskaja ning Tarmo Tohver. Kohtumise käigus tutvustati meile keskhaigla tööd, kirjeldati keskhaigla komplekside paiknemise iseärasusi ning anti ülevaade erinevate struktuuriüksuste kohta. Võõrustajate sõnul on neil murekohaks noorte spetsialistide nappus ning pikad ootejärjekorrad psühhiaatrilise teenuse saamiseks. Nõukogu esimees Anton Dijev näeb ühe lahendusena spetsialistide puudusele, töötada välja motivatsioonipakett, mille raames pakutakse kaugemalt tulijatele ka elamispinda. Psühhiaatrilise abi kättesaadavamaks tegemisele plaanitakse ehitada lisaks olemasolevatele korpustele juurde ka psühhiaatriline korpus. Peale teemade arutelu pakuti meile võimalust külastada Ahtme aktiivravi kompleksi.

Narva haigla esindajate poolt anti meile samuti võimalus tutvuda haigla kompleksiga ning ülemarst Olev Silland andis ülevaate haigla arenguplaanidest, sealhulgas uue aktiivravi korpuse rajamisest.

Peale kohtumisi haiglates, külastasime Ida-Virumaa regiooni eestvedamisel Narva kindlust. Ekskursioon kindluse müüride vahel oli huvipakkuv ja silmaringi laiendav. Päeva lõpetasime koosviibimisega, millel osalesid haiglate kutseliidu usaldusisikud, kellega koos saime jagada nii ühiseid kordaminekuid kui murekohti.

Suur tänu Ida-Virumaa kolleegidele, kellega kohtumine jättis südamesse sooja tunde ja teadmise, et oleme alati oodatud.