Ilusat kevadpüha!

Kuna täna on lisaks kevadpühale ka töörahvapüha, siis on õige aeg meenutada, kes on meie katuseorganisatsioon Eesti Ametiühingute Keskliit.

Eesti Ametiühingute Keskliitu (EAKL) tegutseb ühiskonnas omaalgatuslike ametiühingute mõju suurendamise nimel. Selleks esindab EAKL aktiivselt Eesti töötajaid uute seaduste loomisel ning mõjutab kahe- ja kolmepoolsete läbirääkimistel tööandjate ja valitsusega tööturu arengut.

Eesti Ametiühingute Keskliidu peamised tegevused on:

  • liikmete koostöö koordineerimine ühtsustunde ja üksteise austamise põhimõttel;
  • haruametiühingute nõustamine õigusalastes, töö-, palga- ja sotsiaalküsimustes;
  • osalemine töötülide ja -vaidluste lahendamises;
  • ametiühingukoolituste, avalike ürituste ja koosolekute korraldamine;
  • ametiühingutegevuse ja tööalaste õigusaktide tutvustamiseks teabematerjalide välja andmine;
  • sotsiaaldialoogi arendamine tööandjate ja valitsusega;
  • rahvusvahelises ametiühingutöös osalemine (ITUC, ETUC jne).

Eesti Ametiühingute Keskliitu kuulub 16 haruametiühingut, mis ühendavad Eesti töötajaskonda haritlastest kaevuriteni. EAKLi juhtorganiteks on kongress, volikogu ja juhatus. Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliitu esindab president Ulvi Tasane, kes on Ametiühingute Keskliidu juhatuse liige. Tasane esindab kutseliidu liikmeskonna huve ja vahendab samas liikmetele teiste ametiühingute teavet.