Hea tervisega töötaja on väärtuslik vara igale ettevõttele

Eesti Haigekassa kodulehel on öeldud, et vähendada inimeste haigena tööl käimise riski, on ajutiselt muudetud haiguslehe hüvitamise korda.

Esimene haiguspäev on töötaja oma vastutusel, sealt edasi tasub teise kuni viienda haiguspäeva eest tööandja ning alates kuuendast päevast võtab selle kohustuse endale haigekassa.

Antud muudatus viidi sisse seoses COVID-19 suure levikuga. Kutseliit koos Eesti Ametiühingute Keskliiduga tegi sel teemal ettepaneku mitmel korral. Meil on hea meel tõdeda, et tagasiside töötajatelt on olnud äärmiselt positiivne ja nad tunnetasid riigipoolset tuge. Kutseliit, nagu ka paljud teised tööandjad, toetab haigestumise puhul oma inimesi veelgi, makstes ka esimese haiguspäeva eest toetust.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidul on soov, et sellised tingimused jääksid ka edaspidi kestma. Küll aga on selliste tingimuste jätkamise vastu nii Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ja Eesti Tööandjate Keskliit.  

Muutused haiguslehe hüvitamises on kaasa toonud positiivsed tagajärjed. On märgata, et haigena tööle tulemine on vähenenud. Mure ja hirm majandusliku toimetuleku pärast haigestumise korral on selle tõttu kahanenud. Kui inimene haigestub, siis on oluline, et ta saaks keskenduda eelkõige paranemisele ja stressitaseme langus aitab sellele kindlasti kaasa. Pealegi ei pruugi haigena läbi vaeva punnitatud töö parimale tasemele vastata ning see omakorda mõjub paranemisele veelgi.

Loodame, et riik koos haigekassa ja tööandjatega tajuvad, et hea tervisega töötaja on väärtuslik vara igale ettevõttele ning samuti riigile. Järjest enam pööratakse tähelepanu ennetustööle ja tervelt elatud aastatele. Kiire ja korrektne tugi haigestumise korral annab tunda hilisemate ravikulude võimalikus vähenemises.

Edu mõistlike otsuste tegemisel, olgem terved!

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
president