Haigustoetuse põhimäärus

03.07.22 Volikogu ettepanekuga täiendati haigustoetuse põhimääruse punkti 6 järgnevalt:

  • Haigustoetus makstakse välja kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Nimetatud
    perioodil ETK-st välja astunud liikmetele liikmemaksudest loodud haigustoetusfondist
    väljamakseid ei tehta. (ETK põhikiri p.3.2).

Mine tutvu haigustoetuse põhimäärusega siin.