Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu direktiivid töötingimuste suurema läbipaistvuse ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta