Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu volikogu

20.01.2017.a Tallinnas Rahvusraamatukogus

  • Täna kogunes kongressijärgne volikogu.
  • Meie organisatsiooni liikmeid esindab järgneva 4 aasta jooksul 25 usaldusisikut.
  • Volikogu koguneb vähemalt kahel korral aastas.
  • Volikogu esinaiseks valiti Triin Kasesalu.
  • Kinnitati nelja liikmeline juhatus: Egle Sarap-Nöps, Elena Mahhova, Natalja Metelitsa ja Iivi Luik.

09. jaanuar 2017.a toimus riikliku lepitaja juures koosolek, kus arutati tervishoiu hetke olukorda ja kavandati edaspidiseid tegevusi.

Koosoleku lõppedes võttis lepitaja endale ülesandeks saata ettepanek kollektiivlepingu sõlmimiseks 20.01.2017 osapooltele.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu volikogu koos juhatusega oli nördinud, et riiklik lepitaja ei esitanud omapoolset ettepanekut lubatud ajaks.

Jääme lootma, et lepitaja täidab oma lubaduse lähiajal.

Kutseliit on teinud kõik endast sõltuva kollektiivlepingu sõlmimiseks.