Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

PRESSITEADE

Arstiabi hea kättesaadavus on oluline ka maapiirkondade inimestele.

Põllumehed rõhutavad täna toimuva tervishoiutöötajate hoiatusstreigi puhul, et riik peab suutma tagada arstiabi heal tasemel kättesaadavuse ka maapiirkondade inimestele.

Nii nagu põllumehed viitasid möödunud esmaspäevasel aktsioonil „(M)ärkamine!“ tõsistele probleemidele Eesti põllumajanduses ja maaelus, nii mõistavad põllumehed ka arstiabi kättesaadavust puudutavaid kitsaskohti ning kutsuvad üles tegema jõupingutusi, et inimeste juurdepääs raviteenustele paraneks.

Põllumeeste esindusorganisatsioonide hinnangul on Eesti maksupoliitikas tehtud viimastel aastatel arusaamatuid muudatusi, mis on viinud suurte probleemideni erinevate eluvaldkondade rahastamisel. Vajame põhimõttelist arutelu, milline maksusüsteem tagaks erinevate eluvaldkondade arengu ja vajalike teenuste kättesaadavuse kõikides Eesti piirkondades. Tööandjatena mõistavad põllumehed, et töötajate hea tervis on ettevõtete edukaks toimimiseks oluline kapital. Täna on maapiirkondade inimestele pikad ravijärjekorrad ja arstiabi kättesaadavus tõsiseks murekohaks.

Eile kogunes kolmandat korda kodanikuühiskonna erinevaid organisatsioone koondav ümarlaud, mille eesmärgiks on teha valdkondade ülest koostööd, et elu Eesti erinevates piirkondades säiliks ja areneks. Eesti Põllumeeste Keskliidu initsiatiivil loodud koostöövõrgustikuga on liitunud Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Arstide Liidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, kodanikualgatuse Avalikult Haridusest, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, MTÜ Eesti Maaturism, liikumise Kodukant ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad.

Lisainfo:

Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees, tel 5331 5198
Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, tel 5205 857