EAL, ETK ja EÕL pöördumine

Hr Jüri Ratas
Vabariigi Valitsus

Koopia:
Sotsiaalministeerium
Rahandusministeerium
Eesti Haigekassa

17.03.2020

 

Austatud härra peaminister

 

Tunnustame Vabariigi Valitsust, Terviseametit, Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassat kiire tegutsemise ja vajalike otsuste eest. Eriolukorra kehtestamine oli õige samm koroonakriisi lahendamiseks.

Toetame Eesti Haiglate Liidu pöördumist haiglatele eriolukorras ning -tingimustel osutatud teenuste eest tehtud kulutuste katmiseks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lg 7 alusel.

Mõistame, et haiglad on keerulises olukorras, kus plaanilise töö peatamise, töö ümberkorraldamise ja nakkusohu tingimustes töötamise tõttu jääb osa planeeritud tulust saamata ning tekivad lisakulud. Neid ei ole õige jätta haiglate ja haigekassa kanda, raviasutused vajavad riigi abi.

Praegune olukord paneb proovile kogu meie tervishoiusüsteemi. Tervishoiutöötajad, kes annavad oma parima koroonaviirusega patsientide aitamiseks, riskivad seejuures ka oma tervisega.

Ühineme ametiühingute keskliidu ettepanekuga, et koroonaviirusesse nakatunud tervishoiutöötajad saaksid riigi poolt töövõimetushüvitist alates esimesest haiguspäevast 100% ja erakorralist toetus püsiva töövõime languse või surma puhul analoogselt missioonisõdurite garantiidega.

 

Lugupidamisega

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Jaan Sütt
Eesti Arstide Liidu president

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president

Anneli Kannus
Eesti Õdede Liidu president