EAL, ETK, EÕL pöördumine

Hr Jüri Ratas, peaminister, eriolukorra juht
Hr Tanel Kiik, sotsiaalminister
Dr Arkadi Popov, hädaolukorra meditsiinijuht
Dr Urmas Sule, Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees
Hr Märt Kõlli, Kuressaare Haigla juhatuse esimees
Hr Rain Laane, Eesti Haigekassa juhatuse esimees

08.04.2020

 

Austatud eriolukorra juht ja tervishoiuvaldkonna juhid

 

Pöördume teie poole seoses koroonaviiruse kriisi eesliinil töötavate tervishoiuvaldkonna töötajate sotsiaalsete tagatiste ja töö tasustamisega.

Koroonaviiruse suure nakkavuse ja kohati ebapiisava isikukaitsevahenditega varustatuse tõttu on tervishoiutöötajate praegune töö tavaolukorrast palju ohtlikum. COVID-19 patsiente ravivad ja hooldavad töötajad riskivad iga päev oma tervise ja eluga, aga ka oma pereliikmete tervise ja eluga, kellele nad võivad tahtmatult viirust levitada. Viimastel andmetel on haigestunud üle 100 tervishoiutöötaja ja kahjuks on juba aset leidnud esimene haiglatöötaja surmajuhtum.

Teeme ettepaneku maksta tervishoiuvaldkonna töötajatele COVID-19 haigestumise korral haigushüvitist 100 % viimase kuue kuu keskmisest töötasust ja rakendada seda korda tagasiulatuvalt alates eriolukorra algusest. Samuti määrata hüvitised pikaajalise töövõime vähenemise või kaotuse korral ja hüvitised pereliikmetele töötaja surma korral, eraldades vajalikud vahendid riigieelarvest.

Töötajate võrdse kohtlemise põhimõtetest lähtudes tuleb COVID-19 patsiente ravivaid ja hooldavaid töötajaid tasustada samadel alustel. Mitmetes haiglates, samuti kaitseväe välihaiglas on neile juba kehtestatud palgakoefitsient 2,0. Teeme ettepaneku, et palgakoefitsienti 2,0 rakendatakse alates eriolukorra algusest kiirabis ja kõigis haiglates, kus on ravil COVID-19 patsiendid, eelkõige järgmistes osakondades: COVID-19 patsientidega osakonnad, intensiivraviosakonnad, erakorralise meditsiini osakonnad, sünnitusosakonnad. Kuressaare haiglas palume tagada kõrgem töötasu kõigile patsientidega kokkupuutuvatele töötajatele.

 

Lugupidamisega

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Jaan Sütt
Eesti Arstide Liidu president

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president

Anneli Kannus
Eesti Õdede Liidu president