e-Kodanik – digioskuste koolitus

Kutsume osalema praktilises koolitusprogrammis, et interneti ja e-teenuste kasutamine oleks lihtsam.

Koostöös Euroopa Sotsiaalfondiga on Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ellu kutsunud digioskuste koolitusprogrammi, eesmärgiga suurendada elanikkonna digitaalset kirjaoskust ja e-teenuste kasutamist. Koolitusi viib üle riigi ellu BCS Koolitus AS. Tegemist on väga praktilise programmiga, et anda inimestele baasoskused arvuti ja interneti kasutamisel, juhendada ja suunata osalejad eesti.ee portaali kaudu kasutama riigi poolt pakutavaid e-teenuseid. Koolitus on osalejatele tasuta.

Teemad

– Arvuti, digi-ID, elektronpost

 • Arvuti või nutiseadme kasutamine
 • ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamine, SmartID
 • Eesti.ee portaal ja teenused kodanikule
 • Digiallkiri, allkirjastamise võimalused (ID kaart, Mobiili ID, SmartID)
 • Infootsing internetis
 • Elektronposti kasutamine

– e-Ohutus ja turvameetmed, kaugtöövahendid

 • Seadmete füüsiline turve ja ühiskasutuses oleva arvuti kasutamine
 • e-Ohutus ja küberkuritegevuse peamised liigid
 • Kaugtöö – koostöö, ajaplaneerimine, ennastjuhtiv töötaja, veebipõhine aruandlus: enamlevinud sotsiaaltarkvara kasutamine; erinevate kommunikatsiooniformaatide kasutamine; digitaalse identiteedi haldamine
 • Enamkasutatavad veebipõhised koostöö,- ja konverentskõne rakendused: Zoom, Skype, WhatsApp, Google Drive, Google Meet kasutamine suhtlemise ja töö eesmärgil
 • Tekstidokumendi loomine ja jagamine
 • Tabelarvutuse tabeli loomine ja töötlemine

Registreerumine ja kuupäeva valik: https://bit.ly/39P2hYG
Õppekavast lähemalt: https://bit.ly/3o1TBDs

Praktiline info

 • Veebikoolituse puhul saavad osalejad 1 päev enne koolituse toimumist meilile Zoomi lingi.
 • Osalejal peab olema ID-kaart/Mobiil-ID või Smart-ID. Veebikoolitusel osalejal on ID-kaardi kasutamiseks vaja ka kaardilugejat.
 • Veebikoolitusel osalejad vajavad kõlareid, võimalusel ka veebikaamerat ja mikrofoni.
 • Klassikoolituse puhul ei ole vaja oma arvutit kaasa võtta, arvutid toob BCS Koolitus.

Küsimuste korral saate pöörduda kas BCS Koolituse projektijuhi Triin Kanguri (Triin.Kangur@bcs.ee) või Inge Mirovi (inge.mirov@eakl.ee) poole.