Ametiühingud pärivad valitsuselt ja riigikogult haigekassa ja töötukassa raha kasutamise kohta

Täna pöördus Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) avaliku kirjaga Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole, et küsida selgitust sotsiaalkindlustuse tarbeks ette nähtud vahendite mittesihipärase kasutamise kohta.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu esimehe Jüri Lemberi sõnul ei ole valitsusel õigust sotsiaalkindlustuse vahendite mitte-eesmärgipärase kasutamiseks: „Soovime teada, mille jaoks kasutas Vabariigi Valitsus Riigikontrolli poolt mainitud Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa vahendeid. Me ei pea õigeks, et töötajad, kes koos tööandjatega igapäevaselt ja märkimisväärselt panustavad antud fondidesse raha kogumisel, ei ole antud vahendite kasutamisest teadlikud,“ seisab kirjas.

Kirjale on alla kirjutanud lisaks Eesti Meremeeste Sõltumatule Ametiühingule ka Eesti Ametiühingute Keskliit ja veel 12 ametiühingut: Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing, Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit, Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit, Eesti Vedurimeeste Ametiühing, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, Eesti Tööstustöötajate Ametiühingute Föderatsioon, Eesti Tervishoiutöötajste Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Haritlaste Ametiühing ja Eesti Metsatöötajate Ametiühing.