Allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping

Täna allkirjastati tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping. Töötajate esindajatena kirjutasid lepingule alla Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit ning tööandjatena Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts.

Eelmise aasta alguses alanud läbirääkimistel ja riikliku lepitaja juures läbitud lepitusmenetluses lepingu sõlmimiseni ei jõutud. Pooled ei olnud nõus sellele alla kirjutama enne, kui valitsus suurendab tervishoiu rahastamist ja loob selleks jätkusuutliku mudeli, et patsiendid saaksid õigel ajal vajalikku ravi. Eelmisel nädalal otsustas valitsus, et riigieelarvest hakatakse mittetöötavate pensionäride eest tasuma ravikindlustusmaksu, mis toob edaspidi igal aastal tervishoidu täiendava summa. Lisaraha kasutatakse eelkõige ravijärjekordade lühendamiseks.

Tervishoiusektor tunnustab ja tänab peaminister Jüri Ratast, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskit ja kõiki valitsuse liikmeid, sotsiaalministeeriumi ja haigekassat tulemusliku koostöö ja tervishoiule ning patsientidele väga oluliste otsuste eest.

Kollektiivlepinguga lepiti kokku eriarstiabi ambulatoorse töö standardid, et patsiente saaks vastu võtta mõistliku tempoga, mis tagab kvaliteetse ravi ja hoiab arste ning õdesid ülekoormuse eest.

Uued töötasu alammäärad, mis jõustuvad tagasiulatuvalt käesoleva aasta 1.aprillist, on arstidel 10,53, õdedel 6,03 ja hooldajatel 3,70 eurot tunnis.

„Kollektiivlepingu allkirjastamisega on tervishoius tagatud töörahu ja streik jääb ära,“ kinnitasid tervishoiutöötajate organisatsioonide juhid Lembi Aug, Iivi Luik ja Anneli Kannus.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Haiglate Liit
Eesti Kiirabi Liit
Eesti Perearstide Selts

NB! Kollektiivlepingus olevad 2017.a. tunnitasud jõustuvad tagasiulatuvalt 01.aprillist.