Uus tööturg
õdedele!


Kas oled juba registreerunud?

Olen juba liige - 80%
Mõtlen veel - 0%
Ei soovi liituda - 20%

Hääli: 10


Tervishoiutöötajate pressiteade 24.03.2016 PDF Prindi Saada link

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tööandjatega kokkuleppele jõudmata ja töötajate liidud pöörduvad töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole.

Tervishoiutöötajad tunnustavad tööandjaid, kuna jõuti ühisele seisukohale liikuda tervishoius arstide, õdede ja hooldajate optimaalsete palgasuhete suunas ning arvestada töötasu süsteemi loomisel ka teiste riikide praktikat. Samad põhimõtted peaksid kehtima ka haiglajuhtide palkade määramisel. Näiteks Soomes on haiglajuhtide palgad eriarsti palgast keskmiselt 1,3 korda kõrgemad, mistõttu peame põhjendamatuks, et Eestis on see suhe sõltuvalt raviasutusest 2,5–3,5.

Tööandjate pakkumist ei saanud tervishoiutöötajad vastu võtta, kuna juba mitmendat aastat sisaldas see tervikliku kollektiivlepingu asemel ainult palganumbreid, jättes välja kõik töö- ja puhkeaega, öötöö, puhkepäevadel tehtava töö ja ületunnitöö hüvitamist, valveaega, puhkust ning täienduskoolitust käsitlevad punktid. „Nende punktidega soovisime veidigi leevendada meditsiinitöötajate ülekoormust ja vähendada juba igapäevaseks muutunud seaduserikkumisi vajaliku puhkeaja ja täienduskoolituse võimaldamisel, seetõttu peame keeldumist neid isegi arutada solvavaks,“ ütles Arstide Liidu president Lembi Aug.

Pakutud tunnitasu alammäärad ei võimalda tagada Eesti raviasutuste jaoks piisavat ja motiveeritud meditsiinilist personali. Õdede kuupalk ei jõua 2017.aastal isegi 2015.a Eesti keskmise palgani. Haiglajuhtide innukust pidurdada palgakasvu haigekassastki jõulisemalt ei ole lihtne mõista.

Töötüli algpõhjus on tervishoiu ebapiisavas rahastamises ja haigekassa jaotamata kasumi hoidmises riigieelarve tasakaalu säilitamiseks. Riigijuhid rahva tervist ja tervishoiutöötajaid ei väärtusta, seda tõendab ka läbirääkimiste eiramine minister Jevgeni Ossinovski poolt.

 

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

 
ETK kevadine volikogu PDF Prindi Saada link

18. ja 19. märtsil toimus Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kevadine volikogu Narva-Jõesuu sanatooriumi konverentsisaali.

18. märtsil toimus volikogu liikmetel koolitus „ Motivatsioon ja motivaatorid“, koolitaja Nele Randver TÜ Narva Kolledž ning 19.märtsil volikogu.

Päevakord:

  1. Ülevaade tegevusest
  2. Muudatused volikogu koosseisus
  3. Uue juhatuse liikme kinnitamine
  4. 2015.a eelarve täitmine
  5. 2016.a eelarve
  6. 2015.a majandusaasta aruanne
  7. Revidendi aruanne
  8. Jooksvad küsimused

 
Meditsiinitöötajad alustavad 22.01.2016 läbirääkimisi tööandjate organisatsioonidega. PDF Prindi Saada link

Algavate läbirääkimiste võtmeküsimus on koormusstandardid, sest praegu on töötajate nappuse tõttu patsientide arv ühe õe või arsti kohta nii suur, et olukorraga ei ole rahul patsiendid ega tervishoiutöötajad.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit alustavad täna tööandjate organisatsioonidega läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017–2018. Tööandjaid esindavad haiglate liit, kiirabi liit ja perearstide selts ning tervishoiu korralduse ja rahastamise eest vastutajatena osalevad sotsiaalministeerium ja haigekassa.

«Mitme aasta uuringutulemustele toetudes oleme seisukohal, et patsiendikeskse õendusabi osutamiseks ei tohiks aktiivravis olla õel üle kaheksa ja hooldajal üle 12 patsiendi ööpäevas,» ütles õdede liidu president Tiina Teder.

Personalistandardite väljatöötamise vajalikkuses lepiti kokku juba 2012. aastal, kuid see lepe on tervishoiutöötajate sõnul täitmata eelkõige seetõttu, et haiglate liit ei ole neist tegelikult huvitatud. Muret tekitab ka see, et töö- ja terviseminister plaanib hoopis tervishoiusüsteemi töö intensiivsust veelgi suurendada ja haiglatöötajaid koondada.

«Haiglates kasutatakse standardite puudumist ära ja leiutatakse ebaseaduslikke ning ebamõistlikult suuri koormusnorme,» ütles arstideliidu president Lembi Aug. Ta lisas, et näiteks Narva haiglas vähendatakse arstidel palka, kui neil on osakonnas normist vähem haigeid, ja kuuldavasti kavatsetakse nii teha ka Läänemaa haiglas.

Läbirääkimiste esimene voor toimub 22. jaanuaril kell 14 Lääne-Tallinna Keskhaiglas.

 

Allikas: http://tervis.postimees.ee/3478211/meditsiinitootajad-alustavad-tana-labiraakimisi-tooandjate-organisatsioonidega?utm_source=tervis.postimees.ee